Thông báo về việc trả lại tiền học phí và các khoản lệ phí nhập học và tiền BHYT
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 24 Tháng 10 2012 03:08

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HN

Số :  231/NNH-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

  

THÔNG BÁO

V/v trả lại tiền học phí và các khoản lệ phí nhập học và tiền BHYT

            Nhà trường thông báo tới những sinh viên khoá 57 đã làm thủ tục nhâp học cả hai nguyện vọng và những sinh viên đã có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo về lịch thu học phí sinh viên học kì 1, năm học 2012-2013
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 12 Tháng 10 2012 01:29

                            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                Số :  230/NNH-TCKT                                                                                Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch thu học phí sinh viên học kì 1, năm học 2012-2013

 

Hiện nay vẫn còn một số sinh viên đại học và cao đẳng chưa nộp đủ học phí. Được sự đồng ý của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Phòng Tài chính – Kế toán (TC-KT) thông báo đến sinh viên trong Trường như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc phát biên lai thu tiền học phí qua tài khoản ngân hàng
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 03 Tháng 10 2012 09:46

 

 

THÔNG BÁO

Phát biên lai thu tiền học phí qua tài khoản ngân hàng

 

            Trong Thông báo số 227/NNH-TCKT ngày 20/08/2012 của Phòng Tài chính – Kế toán về việc thu tiền học phí học kỳ I, năm học 2012-2013, Phòng Tài chính – Kế toán sẽ phát biên lai thu tiền học phí cho sinh viên đã nộp tiền qua tài khoản ngân hàng sau ngày 30/09/2012 khi có dữ liệu của ngân hàng chuyển về Trường.

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc bổ sung số tài khoản cá nhân của sinh viên
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 03 Tháng 10 2012 09:45

THÔNG BÁO

Bổ sung số tài khoản cá nhân của sinh viên

 

            Trong Thông báo số 225/NNH-TCKT ngày 25/05/2012 của Phòng Tài chính – Kế toán về việc kiểm tra lại số tài khoản và bổ sung số tài khoản còn thiếu của sinh viên, cho đến nay vẫn còn một số sinh viên chưa cung cấp thông tin về tài khoản của mình cho Phòng Tài chính – Kế toán. Do vậy, việc triển khai thu tiền học phí kỳ I năm học 2012 - 2013 qua tài khoản cá nhân của những sinh viên trên chưa thực hiện được (danh sách đính kèm, danh sách được gửi về văn phòng khoa chuyên môn, thông báo tại http://www.daotao.hua.edu.vnvà http://www.hua.edu.vn).

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc đăng ký mã số thuế, đăng ký đối tượng GTGC năm 2012
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 03 Tháng 10 2012 09:42

                                        Kính gửi :   - CÁC ĐƠN VỊ

                                                             - CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG TOÀN TRƯỜNG

Để triển khai công tác đăng ký giảm trừ gia cảnh cho năm 2012, Phòng Tài chính - Kế toán thông báo tới các đơn vị và toàn thể CB, VC một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 


Trang 43 của 44
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541