Thông báo về việc cấp phát HB & TCXH
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 08 Tháng 12 2012 01:17

THÔNG BÁO

(V/v cấp phát HB & TCXH)

 

Kể từ học kỳ I năm học 2012-2013, nhà trường sẽ cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa 54, 55, 56 và 57 qua tài khoản cá nhân của sinh viên tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Chi nhánh Chương Dương).

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc sinh viên nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 03 Tháng 12 2012 10:29

THÔNG BÁO

về việc các sinh viên nợ học phí

 

Trong học kỳ 1 năm học 2012 – 2013, Nhà trường đã ba lần thông báo về việc nộp học phí đối với sinh viên khoá 53, 54, 55, 56 (Thông báo số 227/NNH-TCKT ngày 20/08/2012, số 230/NNH-TCKT ngày 08/10/2012 và số 1127/NNH-TCKT ngày 02/11/2012 của Hiệu trưởng về việc nộp học phí của sinh viên). Nhưng vẫn còn nhiều sinh viên không nghiêm túc thực hiện quy định của Nhà trường. Để thực hiện các hình thức kỷ luật theo đúng tinh thần của các thông

Đọc thêm...
 
Thông báo về thanh quyết toán kinh phí NCKH 2012
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 02 Tháng 12 2012 22:45

Kính gi: Các đơn v trong trường

Chun b kết thúc năm tài chính 2012, Nhà trường thông báo thi hn thanh quyết toán kinh phí nghiên cu khoa hc (NCKH) năm 2012 ti Phòng Tài chính Kế toán như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo kết quả đăng kí giảm trừ gia cảnh năm 2012
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 30 Tháng 11 2012 09:10

Thông báo số : 234/NNH-TCKT về kết quả đăng ký đối tượng GTGC năm 2012  

                      Kính gửi :   - CÁC ĐƠN VỊ

- CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG TOÀN TRƯỜNG

Ngày 20/09/2012, theo thông báo số 227/NNH-TCKT về việc triển khai đăng ký mã số thuế TNCN và đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2012. Sau khi nhận, kiểm tra hồ sơ của các đơn vị và cá nhân: một số hồ sơ của CB, VC không đủ, không đúng theo quy định đã được trả lại đơn vị; một số đơn vị sau khi triển khai Công văn số 227/NNH-TCKT không có thông tin phản hồi lại cho phòng Tài chính- Kế toán.

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc cấp phát học bổng và TCXH
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 28 Tháng 11 2012 14:23

THÔNG BÁO

(V/v cấp phát HB & TCXH)

 

Kể từ học kỳ I năm học 2012-2013, nhà trường sẽ cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa 54, 55, 56 và 57 qua tài khoản cá nhân của sinh viên tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Chi nhánh Chương Dương).

 

Đọc thêm...
 


Trang 43 của 46
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541