Danh sách sinh viên K57 trả lại tiền học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 11 2012 09:16

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN LẠI TIỀN HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN TIỀN NHẬP HỌC NGUYỆN VỌNG 1

Khoá 57 - năm 2012 (Bổ sung lần 1)

(sinh viên nhận tiền tại phòng Quỹ (phòng112), khi đi mang theo CMTND, thẻ sinh viên, biên lai thu tiền nhập học)

Đọc thêm...
 
Thông báo trả lại tiền học phí và các khoản lệ phí nhập học của sinh viên khoá 57 (Bổ sung lần 1)
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 11 2012 09:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Số : 233/NNH-TCKT                                           Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v trả lại tiền học phí và các khoản lệ phí nhập học của sinh viên khoá 57

(Bổ sung lần 1)

 

    Ngày 23/10/2012 trong thông báo số 231/NNH-TCKT, Nhà trường đã trả lại tiền học phí và các khoản lệ phí nhập học của nguyện vọng 1 cho một số sinh viên trúng tuyển, đã làm thủ tục nhập học cả hai nguyện vọng (nguyện vọng 1 và 2) và đã nộp tiền học phí và các khoản lệ phí cho cả 2 lần nhập học.

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc đối thoại với sinh viên liên quan đến học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 21 Tháng 11 2012 05:21

Trong học kỳ 1 năm học 2012 – 2013, Nhà trường đã hai lần thông báo về việc nộp học phí đối với sinh viên khoá 53, 54, 55, 56: Thông báo số 227/NNH-TCKT ngày 20/08/2012 và số 230/NNH-TCKT ngày 08/10/2012 của Hiệu trưởng về việc nộp học phí của sinh viên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sinh viên

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc nộp học phí của sinh viên
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 02 Tháng 11 2012 04:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số :  1127 /NNH-TCKT

V/v: Nộp học phí của sinh viên

 

Hà Nội, ngày 02  tháng 11 năm 2012

 

 

   Kính gửi :       BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHOA

                        SINH VIÊN TRONG TOÀN TRƯỜNG     

 

Trong học kỳ 1 năm học 2012 – 2013, Nhà trường đã hai lần thông báo về việc nộp học phí của sinh viên (Thông báo số 227/NNH-TCKT ngày 20/08/2012 và số 230/NNH-TCKT ngày 08/10/2012 của Hiệu trưởng về việc nộp học phí của sinh viên). Tuy nhiên, một số sinh viên không nghiêm túc thực hiện đúng thời gian thu học phí của Nhà trường .

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn tra cứu mã số thuế cá nhân
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 24 Tháng 10 2012 08:29

Để tra cứu mã số thuế cá nhân của mình, phòng Tài vụ đề nghị CBVC làm theo các bước sau:

- Truy cập vào trang Web của Tổng cục thuế theo đường link tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

Đọc thêm...
 


Trang 43 của 45
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541