Thông báo số 24: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 2 năm 2017 cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 12 Tháng 7 2017 02:45

              BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

           PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

              Số :  24/TB-TCKT                                                         Hà Nội, ngày 10  tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 2 năm 2017

cho công chức, viên chức và người lao động

 

                                  Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-HVN ngày 02 tháng 08 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ;

Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2017-2018
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 26 Tháng 6 2017 01:50

Thông báo về việc Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2017-2018

 
Thông báo số 22: V/v chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên chính quy Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 09:17

                                                     THÔNG BÁO

V/v  chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên chính quy Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

 

          Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 21: Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2016 – 2017 từ 20/06 đến 19/07/2017
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 09:14

THÔNG BÁO

Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè,

năm học 2016 – 2017 từ 20/06 đến 19/07/2017

           1. Mức học phí

Học kì hè, năm học 2016 – 2017, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1948/QĐ-HVN ngày 11/07/2016 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2016 – 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam .

Đọc thêm...
 
Thông báo lịch thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2016
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017 09:59

Thông báo lịch thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2016 (File đính kèm)

 


Trang 6 của 43
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541