Thông báo số 22: V/v chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên chính quy Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 09:17

                                                     THÔNG BÁO

V/v  chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên chính quy Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

 

          Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 21: Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2016 – 2017 từ 20/06 đến 19/07/2017
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 09:14

THÔNG BÁO

Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè,

năm học 2016 – 2017 từ 20/06 đến 19/07/2017

           1. Mức học phí

Học kì hè, năm học 2016 – 2017, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1948/QĐ-HVN ngày 11/07/2016 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2016 – 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam .

Đọc thêm...
 
Thông báo lịch thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2016
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017 09:59

Thông báo lịch thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2016 (File đính kèm)

 
Thông báo: Tập huấn quản lý tài chính cho các viện, trung tâm và công ty
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017 01:28

THÔNG BÁO

V/v Tập huấn quản lý tài chính cho các viện, trung tâm và công ty

 

Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động các viện, trung tâm và công ty (ban hành kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-NNH ngày 30 tháng 10 năm 2012) của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) về việc quy định quản lý các đơn vị trực thuộc và Quyết định số 963/QĐ-HVN ngày 12/4/2017 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động các viện, trung tâm và công ty.

Đọc thêm...
 


Trang 9 của 46
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541