Công văn số 06/CV-TCKT: Thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế của CB, VC
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017 08:26

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

_______________________

Số :  06/CV-TCKT

V/v thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế của CB, VC

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày  17  tháng 02  năm 2017

                 

                         Kính gửi :   Các đơn vị

                                            Cán bộ, viên chức của Học viện

 

            Ngày 24/01/2017, Ban Tài chính và Kế toán (TC và KT) đã ban hành công văn số 05/CV-TCKT về việc thay đổi thông tin đăng ký MST của cán bộ, viên chức (CBVC). Cụ thể trong thông báo có nội dung sau:

            “1. Đối với CBVC có thay đổi thông tin đăng ký thuế (số chứng minh thư nhân dân), CBVC vẫn dùng MST đó nhưng phải làm thủ tục thay đổi thông tin người nộp thuế, CBVC cần làm thủ tục như sau:  

Đọc thêm...
 
Thông báo số 127: V/v chi tiền nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (1956 - 2016) cho sinh viên hệ chính quy, học viên cao học đang học tập tại Học viện
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 08 Tháng 12 2016 06:42

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số :  127/HVN-TCKT

 

 

Hà Nội, ngày 07  tháng 12  năm 2016

 

                                        THÔNG BÁO

V/v chi tiền nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam (1956 - 2016) cho sinh viên hệ chính quy, học viên cao học 

                                        đang học tập tại Học viện

 

 

            Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (1956 - 2016), Học viện chi tiền quà cho sinh viên hệ chính quy, học viên cao học hiện đang học tập tại Học viện, với số tiền 50.000 đồng/SV/HV. Hình thức chi tiền bằng hình thức chuyển khoản.

Đọc thêm...
 
Thông báo sô 126: V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần học kì 1, năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí (lần 2)
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 26 Tháng 11 2016 06:13

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

   Số :  126/HVN-TCKT

 

Hà Nội, ngày 25  tháng 11  năm 2016

 

                                                  THÔNG BÁO

V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần

học kì 1, năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí (lần 2)

Trong học kì 1, năm học 2016 - 2017, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên cao học như sau:

Đợt 1: lịch thu tiền cho những học phần học viên đăng ký đợt 1, thu từ ngày 22/08/2016 đến ngày 30/09/2016 (học viên xem thông báo số 109/HVN-TCKT ngày 22/08/2016 và 112/HVN-TCKT ngày 13/09/2016).

Đọc thêm...
 
Thông báo số 125: V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kì 1, năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí (lần 2) và sinh viên thuộc diện được công nhận tốt nghiệp còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 26 Tháng 11 2016 06:09

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

        Số :  125/HVN-TCKT

 

                          Hà Nội, ngày 25  tháng 11  năm 2016

 

                                             THÔNG BÁO

V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần

học kì 1, năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí (lần 2)

và sinh viên thuộc diện được công nhận tốt nghiệp còn nợ học phí

 

Trong học kì 1, năm học 2016 - 2017, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí đối với sinh viên đại học và cao đẳng như sau:

Đợt 1: lịch thu tiền cho những học phần sinh viên đăng ký đợt 1, thu từ ngày 22/08/2016 đến ngày 30/09/2016 (Sinh viên xem thông báo số 110/HVN-TCKT ngày 22/08/2016 và 113/HVN-TCKT ngày 13/09/2016).

Đọc thêm...
 
Thông báo số 118: Về việc đăng ký MST, đăng ký người phụ thuộc năm 2016
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 07:09

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

_______________________

Số :  118/HVN-TCKT

 

     V/v đăng ký mã số thuế,

đăng ký người phụ thuộc năm 2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________         Hà Nội, ngày  26  tháng 10  năm 2016 

                        Kính gửi :   - CÁC ĐƠN VỊ

- CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG TOÀN HỌC VIỆN

 

 

            Để triển khai công tác đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho năm 2016, Ban Tài chính và Kế toán thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 


Trang 10 của 44
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541