Thông báo số 08: V/v đốc thu học phí học kì 2, năm học 2017 – 2018 đối với học viên cao học

Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 20 Tháng 3 2018 02:21

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

                Số : 08/TB-TCKT 

 

                          Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

 

                                     THÔNG BÁO

                                 V/v đốc thu học phí học kì 2, năm học 2017 – 2018

                                                           đối với học viên cao học

 

Trong học kì 2, năm học 2017 - 2018, Học viện đã thu tiền học phí đối với học viên cao học đến ngày 17/03/2018. Tuy nhiên, một số học viên có nhu cầu học lại, học bổ sung một số môn học nên học phí có phát sinh sau thời điểm đăng ký học phí kì 2, năm học 2017 -2018. Ngoài ra, một số học viên khóa 26 do chưa kích hoạt tài khoản nên chưa nộp học phí.

Học viện thông báo, những học viên chưa hoàn thành học phí theo lịch thu của Học viện (chưa hoàn thành học phí đến ngày 17/03/2018), và những học viên có đăng ký học phần bổ sung nộp tiền vào tài khoản từ ngày 19/03/2018 đến 16 giờ ngày 26/03/2018.

Hiện nay, Học viện chưa cập nhật được thông tin tài khoản của một số học viên (Có danh sách kèm theo), nên Học viện chưa thu được học phí. Để việc nộp học phí của học viên được hoàn tất, đề nghị những học viên thiếu thông tin tài khoản thông báo số tài khoản cho Ban Tài chính và Kế toán (Phòng 108- Tầng 1 – Nhà Hành chính) trước ngày 23/03/2018, hoặc tại địa chỉ Email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Học viện chỉ thu được học phí của những học viên này khi học viên thông báo số tài khoản cá nhân cho Ban Tài chính và Kế toán.

Kiểm tra học phí phải đóng trước khi nộp tiền vào tài khoản: học viên kiểm tra tổng học phí phải nộp của mình tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã HV).

Cách thức nộp tiền vào tài khoản cá nhân: trong khoảng thời gian trên, học viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân (Tài khoản của học viên) mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) để Học viện thực hiện thu tiền học phí. Học viện thực hiện thu toàn bộ số tiền học phí trong kỳ vào một lần duy nhất. Điều kiện để nộp tiền học phí qua Tài khoản là trong tài khoản của học viên phải có số tiền như sau:

Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số học phí phải nộp trong kỳ + Số học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có) + Số tiền duy trì tài khoản

            Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng, nếu trong tài khoản học viên chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí học viên nộp thêm tiền để đảm bảo ngoài số tiền phải nộp cần có thêm (ví dụ: 100.000 đồng, trong đó 50.000 đồng điều kiện để tồn tại số dư tài khoản do Ngân hàng quy định. 50.000 đồng để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà học viên đăng ký như in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại, lệ phí hàng tháng, ... các dịch vụ này Ngân hàng sẽ trừ tiền tự động trên tài khoản của học viên (nếu học viên đăng ký dịch vụ). Sau khi Học viện thu học phí , số tiền duy trì tài khoản vẫn tồn tại trong tài khoản của học viên.

            Nếu học viên đã nộp kì trước vượt quá (nợ âm), Học viện sẽ khấu trừ vào học phí kì này.

Trực tiếp học viên (hoặc người nhà học viên) có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào Tài khoản mở tại Vietinbank (trong toàn hệ thống VietinBank không mất phí khi nộp tiền). Giao dịch có nhiều cách khác nhau, có thể giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank (như gần ngã tư Trâu Quỳ), hoặc giao dịch chuyển tiền từ các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank,....

Cách thức tra cứu kết quả thu học phí

Sau mỗi đợt thu học phí, Học viện sẽ thông báo kết quả thu học phí của từng học viên tương ứng với số tiền đã thu. Để kiểm tra việc hoàn tất nộp học phí của mình, học viên có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ webside http://www.daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí và Nhập mã HV). Việc nộp học phí của học viên chỉ hoàn thành khi có thông tin chính thức từ Ngân hàng Vietinbank với Học viện (tài khoản của học viên đã được thu) và kết quả thu học phí sẽ được Học viện thông báo. Học viên cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của học viên.

Học viên chưa hoàn thành việc nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 2, năm học 2017 – 2018 và không được đăng ký học phần cho học kỳ 1 năm học 2018 – 2019. Ngoài ra, hệ thống sẽ khóa thông tin của những học viên này.

Các thông báo liên quan đến học phí được đăng tải tại địa chỉ   http://www.vnua.edu.vn; http://www.daotao.vnua.edu.vn và mục thông báo của Ban Tài chính & Kế toán (http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt/).

Đề nghị lãnh đạo các khoa chuyên môn (có học viên), trợ lý đào tạo SĐH, Ban CTCT và CTSV, Đoàn Thanh niên Học viện Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể học viên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

           

Nơi nhận :

       - Như trên;

       - Ban QLĐT, CTCT&CTSV, Đoàn TN;

       - Các khoa chuyên môn;

       - Lưu Ban TC&KT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

     TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng                  

 

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541