"ĐÂY LÀ NƠI KẾT NỐI CÁC THẾ HỆ SINH VIÊN, NƠI LƯU DANH CÁC CỰU SINH VIÊN NHƯ MỘT KỶ NIỆM CHO CHÍNH MÌNH, SỰ TRI ÂN VỚI NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÚP ĐỠ CÁC THẾ HỆ TƯƠNG LAI TIẾP BƯỚC”

Bài viết

TT

CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU

1

TS. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII

Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (2016-2021)

Lớp Cây trồng Khóa 22

2

TS. NGUYỄN NHÂN CHIẾN

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (2015-2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (2011-2015)

NCS Ngành Kinh tế nông nghiệp (2005-2009)

3

Ông TRỊNH VĂN CHIẾN

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (2014-2020)

Lớp Dâu tằm Khóa 24

4

Ông HÀ QUANG DỰ

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VII, VIII

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục - Thể thao (1992-1997)

Bí thư thứ nhất BCH Đoàn TNCS HCM (1987-1992)

Lớp Trồng trọt Khóa 9

5

Ông ĐỖ BÌNH DƯƠNG

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX

Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc (1991-1996)

Tổng Kiểm toán Nhà nước (2006)

Lớp Chăn nuôi Khóa 9

6

GS.TS. VŨ VĂN HIỀN

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX, X

Đại biểu Quốc hội khóa XII

Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam (2002-2011)

Lớp Chăn nuôi Khóa 12

7

Ông HOÀNG VĂN HON

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VIII, IX

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (1996-2005)

Lớp Cây trồng Khóa 5

8

Ông VÕ ĐỨC HUY

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (1996-2002)

Lớp Trồng trọt Khóa 19

9

Ông HẦU A LỀNH

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa X, XI

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII

Lớp CH Trồng trọt Khóa 20

10

Ông LẠI XUÂN MÔN

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (2013-2018)

Lớp TC Kinh tế nông nghiệp Hà Nam Ninh Khóa 1

11

Ông LÊ HUY NGỌ

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VI, VII, VIII, IX

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (1986-1988)

Lớp CT Cây trồng Khóa 6

12

Ông TẠ QUANG NGỌC

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VIII, IX

Bộ trưởng Bộ Thủy sản (1996-2007)

Lớp Thủy sản Khóa 4

13

Ông BÙI THANH QUYẾN

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (2005-2015)

Lớp Kinh tế nông nghiệp Hải Dương Khóa 1

14

Ông LÊ ĐÌNH SƠN

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (2015-2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (2015-2016)

Lớp Bảo vệ thực vật Khóa 23

15

Ông BÙI XUÂN SƠN

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VII, VIII

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh (1987-1992)

Lớp Nông hóa Khóa 4

16

Ông BÙI SỸ TIẾU

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (2001-2005)

Lớp Cây công nghiệp Khóa 11

17

Ông TÔ XUÂN TOÀN

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VII, VIII

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (1992-2001)

Lớp Kinh tế nông nghiệp Khóa 6

18

TS. TRẦN VĂN TÚY

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (2011-2015)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (2008-2011)

NCS Ngành Kinh tế nông nghiệp (2001-2005)

19

TS. NÔNG HỒNG THÁI

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VII, VIII

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng (1991-1996)

Lớp Cây trồng Khóa 5

20

TS. NGUYỄN BÁ THANH

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI

Đại biểu Quốc hội khóa IX, XI, XII, XIII

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (2003-2013)

Lớp Kinh tế nông nghiệp Khóa 18

21

Ông NGUYỄN TẤN TRỊNH

Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa V, VI, VII, VIII

Đại biểu Quốc hội khóa XII

Bộ trưởng Bộ Thủy sản (1980-1996)

Lớp Nuôi cá Khóa 4

22

Ông NGUYỄN THANH CAO

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum (2001-2005)

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (1992-1999)

Lớp Cơ khí Khóa 8

23

Ông HOÀNG VĂN CHẤT

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La (2011-2021)

Lớp Chăn nuôi B Khóa 21

24

Ông HOÀNG DÂN MẠC

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ (2013-2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (2010-2013)

Lớp Kinh tế Khóa 21

25

Ông HOÀNG VIỆT CƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (2007-2013)

Lớp Kinh tế nông nghiệp Khóa 20

26

GS.TS. NGÔ THẾ DÂN

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (1990-2001)

Lớp Nông hóa Khóa 4

27

TS. NGUYỄN TIẾN DĨNH

Thứ trưởng Bộ Nội vụ (2009-2014)

Lớp Dâu tằm Khóa 18

28

PGS.TS. LÊ QUỐC DOANH

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (2016-2021)

Lớp Nông hóa Khóa 24

29

Ông TRẦN XUÂN LỘC

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (2010-2014)

Lớp TC Kinh tế nông nghiệp Hà Nam Ninh Khóa 1

 

30

Ông PHẠM VĂN SINH

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (2015-2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (2011-2015)

Lớp Trồng trọt Khóa 21

 

31

Ông PHẠM NGỌC THIỂM

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (2004-2005)

Lớp Chăn nuôi Khóa 10

 

32

TS. NGUYỄN TRỌNG THỪA

Thứ trưởng Bộ Nội vụ (2016-2021)

Lớp Điện Khóa 26

 

33

Ông TRẦN TRUNG AM

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định (2001-2004)

Lớp Kinh tế nông nghiệp Khóa 11

 

34

TS. ĐÀM VĂN BÔNG

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (2004-2011)

NCS ngành Trồng trọt (1995-1996)

 

35

TS. LƯƠNG NGỌC CỪ

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội (1994-2000)

NCS Ngành Kinh tế, Quản lý và Kế hoạch hóa KTQD (1995-1996)

 

36

Ông PHAN THIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (2000-2004)

Lớp Chăn nuôi Khóa 8

 

37

Ông NGUYỄN QUÝ ĐĂNG

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (1991-1999)

Lớp Bảo vệ thực vật Khóa 8

 

38

TS. NGUYỄN HỮU HOÀI

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (2011-2021)

Lớp Trồng trọt Khóa 21

 

39

Ông PHÙNG QUANG HÙNG

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2011-2016)

Lớp HT Kinh tế Khóa 11

 

40

Ông TRẦN MINH OANH

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định (2004-2011)

Lớp TC Kinh tế nông nghiệp Hà Nam Ninh Khóa 1

 

41

Ông NGUYỄN VĂN PHÓNG

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (2011-2020)

Lớp Nông hóa Khóa 24

 

42

Ông VƯƠNG XUÂN SƠN

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình (1994-1999)

Lớp HT Trồng trọt Khóa 2

 

43

Ông NGUYỄN VĂN TÙNG

Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng (2016-2021)

Lớp Trồng trọt Khóa 27

 

44

Ông HÀ TRÍ THỨC

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (1994-1999)

Lớp Cây trồng Khóa 4

 

45

TS. VŨ ĐỨC TRUNG

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (2003)

Lớp Kinh tế Khóa 13

 

46

Ông NGUYỄN DUY VIỆT

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (2004-2009)

Lớp TC Kinh tế Thái Bình Khóa 2

 

47

Ông TRẦN VĂN CHUNG

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nam Định (2010-2020)

Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định (2010-2020)

Lớp Quản lý ruộng đất Khóa 24

 

48

Ông NGUYỄN VĂN BẢY

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Lớp Điện Khóa 9

 

49

Ông LÊ XUÂN ĐĨNH

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Lớp Điện Khóa 12

 

50

Ông TRẦN VĂN CẬN

Anh hùng Lao động

Lớp Cây lương thực Khóa 8

 

51

PGS. TS. PHAN HỒNG DIÊU

Anh hùng Lao động

Lớp HT Trồng trọt Khóa 2

 

52

GS.TS.NGƯT. NGUYỄN THỊ KIM LAN

Anh hùng Lao động

Lớp Thú y Khóa 18

 

53

GS.TS. NGUYỄN VĂN LUẬT

Anh hùng Lao động

Lớp Trồng trọt Khóa 1

 

54

PGS.TS. TẠ MINH SƠN

Anh hùng Lao động

Lớp HT Trồng trọt Khóa 6

 

55

GS.TS. TRẦN HỒNG UY

Anh hùng Lao động

Lớp Trồng trọt Khóa 1

 

56

GS.TS. VŨ CHÍ CƯƠNG

Lớp Chăn nuôi

Khóa 19

 

57

GS.TS. HỒ ĐÌNH CHÚC

Lớp Thú y

Khóa 6

 

58

GS.TS. ĐẬU NGỌC HÀO

Lớp Thú y

Khóa 13

 

59

GS.TSKH. VÕ HÙNG

Lớp Trồng trọt

Khóa 1

 

60

GS.TS. NGUYỄN NGỌC KÍNH

Lớp Trồng trọt

Khóa 1

 

61

PGS.TS.NGND. DƯƠNG THANH LIÊM

Lớp Chăn nuôi

Khóa 7

 

62

GS.TS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Lớp Bảo vệ thực vật

Khóa 30

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông Vũ Ngọc Huyên, PBT Thường trực Đảng ủy, Truởng ban CTCT&CTSV

 
+ 84 912 462 260

Địa chỉ tài trợ:

Tên tài khoản (Account name): Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số tài khoản (account number): 1040 1000000 4895

Ngân hàng: Thương mại Cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (VietinBank Chương Dương)

Nội dung gửi tiền: Họ và tên _ Lớp _ Số điện thoại (Học viện liên hệ thông báo)

Hoặc xin gửi trực tiếp:

Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, phòng 103, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (điện thoại: 04 6261 7609).

Scroll to top