Tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2017
Chương trình học bổng Panasonic sẽ cung cấp học bổng toàn phần bậc đại học cho các bạn sinh viên khao khát được học tập và cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam.
Điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2017-2018
Điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2017 - 2018 như sau
Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2016 – 2017 từ 20/06 đến 19/07/2017
Học kì hè, năm học 2016 – 2017, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1948/QĐ-HVN ngày 11/07/2016 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2016 – 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Quyết định cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo kỳ 2 năm 2016- 2017
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 cho 18 sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính.
Quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 cho 534 sinh viên thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC
Quyết định về việc Miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
Miễn học phí cho 1.186 sinh viên, giảm 70% mức học phí cho 323 sinh viên và giảm 50% mức học phí cho 79 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, thuộc các đối tượng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định về việc Cấp học bổng KKHT, TCXH học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 2.447 sinh viên, trợ cấp xã hội cho 831 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Danh sách, đối tượng, mức hưởng được ghi trong bản danh sách kèm theo.
Danh sách sinh viên (dự kiến) được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Ban Công tác chính trị và CTSV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được cấp học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
Danh sách sinh viên (dự kiến) được miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Ban Công tác chính trị và CTSV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được hưởng các chính sách ưu đãi trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
Cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí
Học kì 2, năm học 2016 - 2017, Học viện đã có Thông báo số 128/HVN-TCKT ngày 29/12/2016 về việc thông báo lịch thu tiền học phí, lệ phí đối với sinh viên (SV) trong học kì 2 năm học 2016 – 2017.
3522

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.42.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ