Học phí - Học bổng
11:09 13/02/2017
Cấp học bổng khuyến học “Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi” năm học 2016 – 2017 cho 15 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, có thành tích học tập và tu dưỡng đạo đức tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
11:03 13/02/2017
Cấp học bổng “Nguyễn Trường Tộ” năm học 2016 – 2017 cho 10 sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó trong học tập, có thành tích học tập khá, giỏi và tu dưỡng đạo đức tốt.
10:06 20/12/2016
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 1.953 sinh viên, trợ cấp xã hội cho 982 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017. Danh sách, đối tượng, mức hưởng được ghi trong bản danh sách kèm theo
16:47 30/11/2016
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (đợt 2 năm 2016) cho 14 sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính.
16:42 30/11/2016
Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 cho 644 sinh viên thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC
16:00 28/11/2016
Miễn học phí cho 1.330 sinh viên, giảm 70% mức học phí cho 292 sinh viên và giảm 50% mức học phí cho 79 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, thuộc các đối tượng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
09:27 16/11/2016
Căn cứ Công văn số 35 CV/QKH ngày 03/11/2016 của Quỹ Khuyến học Việt Nam về việc xét cấp học bổng Shinnyo-en (Nhật Bản) năm học 2016 - 2017 cho 15 sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
14:39 02/11/2016
Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo Danh sách sinh viên khóa 61 (dự kiến) được miễn, giảm học phí; Danh sách sinh viên khóa 61 (dự kiến) được hỗ trợ chi phí học tập và Danh sách sinh viên khóa 61 (dự kiến) là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp học bổng, kinh phí mua sắm phương tiên, đồ dùng học tập trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017
09:09 27/10/2016
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trao 10 suất học bổng cho sinh viên của 03 trường đại học và Học viện Nông nghiệp Việt Nam

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.4.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ