Học phí - Học bổng
10:42 24/04/2017
Miễn học phí cho 1.186 sinh viên, giảm 70% mức học phí cho 323 sinh viên và giảm 50% mức học phí cho 79 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, thuộc các đối tượng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
10:34 24/04/2017
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 2.447 sinh viên, trợ cấp xã hội cho 831 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Danh sách, đối tượng, mức hưởng được ghi trong bản danh sách kèm theo.
07:42 18/04/2017
Ban Công tác chính trị và CTSV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được cấp học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
16:17 07/04/2017
Ban Công tác chính trị và CTSV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được hưởng các chính sách ưu đãi trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
13:46 31/03/2017
Học kì 2, năm học 2016 - 2017, Học viện đã có Thông báo số 128/HVN-TCKT ngày 29/12/2016 về việc thông báo lịch thu tiền học phí, lệ phí đối với sinh viên (SV) trong học kì 2 năm học 2016 – 2017.
14:28 17/03/2017
Chương trình học bổng Panasonic sẽ cung cấp học bổng toàn phần bậc đại học cho các bạn sinh viên khao khát được học tập và cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam.
09:15 09/03/2017
Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa, Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên, Ban Quản lý Đào tạo, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên chỉ đạo các lớp sinh viên thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể sau:
11:09 13/02/2017
Cấp học bổng khuyến học “Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi” năm học 2016 – 2017 cho 15 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, có thành tích học tập và tu dưỡng đạo đức tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
11:03 13/02/2017
Cấp học bổng “Nguyễn Trường Tộ” năm học 2016 – 2017 cho 10 sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó trong học tập, có thành tích học tập khá, giỏi và tu dưỡng đạo đức tốt.
10:06 20/12/2016
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 1.953 sinh viên, trợ cấp xã hội cho 982 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017. Danh sách, đối tượng, mức hưởng được ghi trong bản danh sách kèm theo

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.4.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ