Học phí - Học bổng
04/05/2017

Chương trình học bổng Panasonic sẽ cung cấp học bổng toàn phần bậc đại học cho các bạn sinh viên khao khát được học tập và cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam.

10:49 03/07/2017
Điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2017 - 2018 như sau
16:17 22/06/2017
Học kì hè, năm học 2016 – 2017, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1948/QĐ-HVN ngày 11/07/2016 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2016 – 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
09:52 28/04/2017
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 cho 18 sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính.
09:46 28/04/2017
Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 cho 534 sinh viên thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC
10:42 24/04/2017
Miễn học phí cho 1.186 sinh viên, giảm 70% mức học phí cho 323 sinh viên và giảm 50% mức học phí cho 79 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, thuộc các đối tượng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
10:34 24/04/2017
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 2.447 sinh viên, trợ cấp xã hội cho 831 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Danh sách, đối tượng, mức hưởng được ghi trong bản danh sách kèm theo.
07:42 18/04/2017
Ban Công tác chính trị và CTSV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được cấp học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
16:17 07/04/2017
Ban Công tác chính trị và CTSV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được hưởng các chính sách ưu đãi trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
13:46 31/03/2017
Học kì 2, năm học 2016 - 2017, Học viện đã có Thông báo số 128/HVN-TCKT ngày 29/12/2016 về việc thông báo lịch thu tiền học phí, lệ phí đối với sinh viên (SV) trong học kì 2 năm học 2016 – 2017.
09:15 09/03/2017
Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa, Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên, Ban Quản lý Đào tạo, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên chỉ đạo các lớp sinh viên thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.42.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ