Học phí
22/06/2017

Học kì hè, năm học 2016 – 2017, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1948/QĐ-HVN ngày 11/07/2016 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2016 – 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

09:06 24/08/2017
Sinh viên đã đăng ký môn học kỹ năng mềm học kỳ I năm học 2017 – 2018 nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại ngân hàng Viettinbank (tài khoản Viettinbank đã mở cho SV khi nhập học).
15:23 18/08/2017
Tất cả sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng (kể cả sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng chế độ miễm, giảm học phí, sinh viên thuộc diện cử tuyển) nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học)
15:18 18/08/2017
Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện
15:12 18/08/2017
Đối tượng: toàn bộ học viên cao học học tập tại Học viện và các đơn vị có lớp phối hợp đào tạo (trừ lớp cao học CHTB1QLKT, khoá 24).
09:52 28/04/2017
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 cho 18 sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính.
09:46 28/04/2017
Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 cho 534 sinh viên thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC
10:42 24/04/2017
Miễn học phí cho 1.186 sinh viên, giảm 70% mức học phí cho 323 sinh viên và giảm 50% mức học phí cho 79 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, thuộc các đối tượng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
10:34 24/04/2017
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 2.447 sinh viên, trợ cấp xã hội cho 831 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Danh sách, đối tượng, mức hưởng được ghi trong bản danh sách kèm theo.
07:42 18/04/2017
Ban Công tác chính trị và CTSV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được cấp học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
16:17 07/04/2017
Ban Công tác chính trị và CTSV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được hưởng các chính sách ưu đãi trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ