Nghiên cứu sinh
02/08/2017

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017 như sau:

16:50 14/09/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Dinh với đề tài: “Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội”
15:48 13/09/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Chử Thị Lân với đề tài: “Nâng cao chất lượng việc làm trong cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức thành phố Hà Nội”
14:36 08/09/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Chương với đề tài: “Khảo sát một số đặc điểm bệnh lý của bệnh cầu trùng ở gà và nghiên cứu chế tạo chế phẩm sinh học sử dụng trong phòng trị”
11:07 24/08/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Dung với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nhỏ giọt đến sinh trưởng và năng suất cà chua trồng trên đất phù sa sông Hồng”
09:47 29/12/2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 như sau:
16:19 19/08/2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức xét tuyển cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 như sau:
14:12 28/06/2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ