Thành tựu
01/03/2016

Các xuất bản phẩm, các công bố khoa học của các thầy/cô, cán bộ công tác tại Học viện là tác giả, đồng tác giả

10:10 01/03/2016
I. MỘT SỐ TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ CỦA HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CÓ THỂ CHUYỂN GIAO II. DANH MỤC CÁC GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUỐC GIA
10:08 01/03/2016
Danh mục các giống cây trồng và tiến bộ khoa học kỹ thuật

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.42.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ