Thông báo
13/02/2017

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2017 như sau:

16:54 28/02/2017
Trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học nông nghiệp, Đại học Miyazaki – Nhật Bản thông báo Chương trình mùa hè 2017.
07:52 28/02/2017
Khoá học giúp các em hiểu được giá trị bản thân và cách phòng chống nguy cơ xâm hại trẻ em.
02:04 27/02/2017
Thực hiện công tác quyết toán thuế TNCN năm 2016, Ban Tài chính và Kế toán xin thông báo tới các đơn vị và toàn thể CB, VC trong toàn Học viện về việc đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016 như sau:
01:59 27/02/2017
Căn cứ vào các quy định, chính sách về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và phương pháp tính thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế cụ thể cho năm 2016, Ban Tài chính và Kế toán đã tổng hợp thu nhập phát sinh trong năm 2016 và tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2016 của từng CB, VC.
01:56 24/02/2017
Thực hiện chủ trương của Ban giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tăng cường thực hành tại cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế triển khai Chương trình tuyển Kỹ sư Cơ khí làm việc tại Nhật Bản dành cho các sinh viên sắp tốt nghiệp của Học viện.
13:48 22/02/2017
Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư, cử nhân, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 01/2017 vào ngày 10/03/2017, tại Hội trường Giảng đường Nguyễn Đăng (Phòng 207) như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.4.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ