HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_______________________

Số:95 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 v/v Chương trình trao đổi sinh viên “ASEA-UNINET Students Week” 

tổ chức tại trường Đại học Universitas Indonesia từ ngày 3-16/12/2017

 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên “ASEA-UNINET Students Week 2017” dành cho các trường đại học khu vực Đông Nam Á thuộc khuôn khổ hoạt động của mạng lưới các Trường đại học Châu Âu – Đông Nam Á (ASEA-UNINET) như sau:

1. Nội dung:

" ASEA-UNINET Students Week 2017" là chương trình trao đổi kéo dài 2 tuần tại trường Universitas Indonesia. Chương trình này được tổ chức nhằm tập hợp sinh viên của các trường đại học thành viên mạng lưới ASEA-UNINET để đẩy mạnh tinh thần giao lưu giữa sinh viên các nước.

Chủ đề của chương trình năm nay là "Sự phát triển bền vững: Cách tiếp cận đa ngành". Chương trình được tổ chức theo dạng bài giảng trên lớp, các buổi học về văn hoá, đi thực tế/thực tập ngắn hạn tại các cơ sở có liên quan đến các bài giảng trong chương trình và chuyến đi tìm hiểu văn hoá.

2. Thời gian: 3–16/12/2017

3. Số lượng sinh viên: 02 (gồm 01 sinh viên nam và 01 sinh viên nữ)

4. Chi phí tham dự: 

- Hai sinh viên được chọn sẽ được bố trí nơi ở miễn phí. Ngoài ra, đối với sinh viên được đề cử ở vị trí số một sẽ được tài trợ thêm lệ phí tham gia chương trình trị giá 380 USD gồm đón tiễn sân bay, các bữa ăn trong chương trình (trừ bữa tối), tài liệu học tập và chứng nhận tham dự. Sinh viên ở vị trí thứ hai trong danh sách đề cử được yêu cầu nộp lệ phí tham gia là 380 USD/ người đến tài khoản của BTC chậm nhất ngày 6/11/2017.

- Các chi phí còn lại như vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm du lịch, chi phí cá nhân,…do sinh viên tự chi trả.

5. Điều kiện tham gia:

- Chương trình dành cho sinh viên hệ sau đại học của Học viện (không phân biệt chuyên ngành) đã hoàn thành ít nhất chương trình của năm 1.

- Ứng viên phải thông thạo tiếng Anh với điểm thi tối thiểu TOEFL ITP: 510, TOEFL CBT: 180, TOEFL IBT: 64, TOEFL PAPER: 510, IELTS: 5.0 hoặc TOEIC: 600.

6. Hồ sơ cần nộp: 

- Đơn đăng kí tham gia chương trình (mẫu đính kèm).

- Chứng chỉ tiếng Anh: TOEFL/IELTS/TOEIC

- Bài luận dài 02 trang nói về thông tin chung hoặc những hiểu biết của ứng viên về đất nước Indonesia và mong đợi của ứng viên khi tham gia chương trình.

7. Thời hạn nộp hồ sơ: 

Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ về Ban HTQT (cán bộ phụ trách: Dương Thị Minh Phượng,

P. 228, Nhà Hành chính, tel: 024 62617543, email: dtmphuong@vnua.edu.vn). 

Thời hạn nộp hồ sơ muộn nhất 17:00 ngày 23/10/2017 

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các sinh viên của Học viện quan tâm đăng ký tham dự.

Các file đính kèm

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thị Bích Thủy