- Danh sách thí sinh diện 30A được xét tuyển thẳng vào đại học năm 2017 

- Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào đại  học, hệ chính quy năm 2017

 

Ban QLĐT