HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 99/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Dự tuyển Chương trình trao đổi sinh viên AIMS/TAG năm học 2017-2018

của Trường ĐH Tsukuba – Nhật Bản

 

Trong khuôn khổ Chương trình trao đổi sinh viên Đông Nam Á (AIMS) do Bộ Giáo dục của các quốc gia Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Nhật Bản và Trung tâm SEAMEO RIHED đặt trụ sở tại Thái Lan sáng lập với sự tham gia của hơn 60 trường đại học thành viên, Đại học Tsukuba thông báo tuyển chọn sinh viên trao đổi cho năm học 2017-2018 (AIMS/TAG 2017).

Nội dung hỗ trợ:

-   Tài trợ vé bay khứ hồi và nơi ở;

-   Miễn học phí;

-   Đưa đón từ sân bay về Trường;

-   Sử dụng internet của Trường miễn phí;

-   Sắp xếp chỗ ở cho sinh viên;

-   Cung cấp hệ thống sinh viên hỗ trợ.

Thời gian học tập: Học kỳ xuân: tháng 4 – 8/2018

Công nhận tín chỉ trao đổi:

Số tín chỉ trao đổi tích lũy khi học tập tại ĐH Tsukuba có thể được Học viện xem xét công nhận khi hoàn thành kỳ học nếu sinh viên thực hiện đúng quy định về công nhận tín chỉ của Học viện.

Thông tin chi tiết về Chương trình: Ứng viên tham khảo website Chương trình tại http://www.global.tsukuba.ac.jp/tag-aims/study-japan/apply.

Hồ sơ dự tuyển:

1)     Bảng điểm đại học có kết quả học tập trung bình 2.70/4.00 trở lên (tương đương 2.00/3.00 trở lên trong hệ điểm của ĐH Tsukuba);

2)     Bản sao chứng chỉ tiếng Anh TOEFL PBT550/iBT79 (hoặc tương đương) còn giá trị sử dụng (mang theo bản gốc để đối chiếu). Chứng nhận của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế thuộc Học viện quy đổi theo TOEFL có thể được chấp nhận. Ứng viên có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn sử dụng được ưu tiên;

3)     Đơn đề nghị cử đi học tập tại nước ngoài (mẫu tải tại link: http://www.vnua.edu.vn/phongban/htqt/index.php/vi/2012-06-27-17-22-36/2012-09-06-08-51-58/2012-09-06-08-52-42 (Quy trình QT55 và biểu mẫu kèm theo);

4)     Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu của Trường ĐH Tsukuba tải tại link: http://www.global.tsukuba.ac.jp/tag-aims/study-japan/apply).

Sinh viên chuẩn bị:

-    01 bộ hồ sơ gốc gồm các giấy tờ trên, sắp xếp theo thứ tự của danh mục hồ sơ (Application Package Cover Sheet and Checklist), có bao bì đựng hồ sơ đã ghi rõ thông tin cá nhân và chương trình dự tuyển bằng tiếng Anh;

-   01 bản scan màu hồ sơ gốc (xếp theo đúng thứ tự yêu cầu), dung lượng hạn chế, độ phân giải cao, định dạng pdf.

Thời hạn dự tuyển: Kỳ học xuân: Muộn nhất ngày 24/11/2017 (tính theo thời gian Đại học Tsukuba nhận được bản gốc hồ sơ dự tuyển).

Liên hệ và nộp hồ sơ: Ứng viên liên hệ và gửi hồ sơ:

-   Bản gốc hồ sơ đến cô ANUEVO GWEN MANERO, Academic Support Office School of Life and Environment Sciences, University of Tsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, Japan. 305-8572, Phone: +81-29-853-3546, email: anuevo.manero.ke@un.tsukuba.ac.jp;

-   Bản scan đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, Nhà Hành chính, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên quan tâm dự tuyển.

                                                               

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Thị Bích Thủy