HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 98 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Hội thảo quốc tế về Liên kết Đại học – Công nghiệp

Trong chuỗi các sự kiện hướng đến 60 năm thành lập và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM sẽ phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đại diện là Mạng lưới Phát triển Giáo dục Kỹ thuật các trường Đại học Đông Nam Á (AUN/SEED-Net) tổ chức Hội thảo quốc tế về Liên kết Đại học – Công nghiệp với chủ đề “Đẩy mạnh Liên kết Đại học – Công nghiệp hướng đến Hội nhập và Phát triển”.

Đây sẽ là cầu nối để các trường Đại học từ các nước, các nhà hoạch định chính sách từ Chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức và cá nhân quan tâm có cơ hội để trao đổi về những khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo cân bằng cán cân cung - cầu về thị trường lao động chất lượng cao. Các chuyên gia đến từ các trường, các doanh nghiệp sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thúc đẩy mối liên kết giữa trường đại học và khối công nghiệp, từ đó, có thể đề ra giải pháp để duy trì và phát triển mối liên hệ bền vững giữa ba nhà: nhà trường, nhà nước và nhà doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chủ đề về sáng tạo khởi nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0, các giải pháp xây dựng, phát triển bền vững thành phố thông minh...cũng sẽ được trao đổi trong hội thảo. Ngoài ra, thông qua hội thảo, các doanh nghiệp và các trường đại học còn có cơ hội để tìm kiếm và thiết lập các quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng trong tương lai.

Bên cạnh các chia sẻ từ đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA), các trường đại học và các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hội thảo còn tổ chức các gian hàng triển lãm để trưng bày các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong dự án AUN/SEED-Net, các thành quả trong liên kết Đại học – Công nghiệp...

Thời gian tổ chức Hội thảo: 8h00 – 13:00 ngày 24 tháng 10 năm 2017.

Thông tin hội thảo: Tham khảo tại website hội thảo:   http://uiseminar2017.hcmut.edu.vn/

Địa điểm: Hội trường A5, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.

Liên hệ:

1.      PGS.TS. Nguyễn Danh Thảo

Trưởng Phòng, Phòng Quan hệ Đối ngoại

Email: ndthao@hcmut.edu.vn

 

2.      Cô Nguyễn Thị Phổ

Chuyên viên, Phòng Quan hệ Đối ngoại

Email: ntpho@hcmut.edu.vn

ĐT: +84-28-38652-442

Di động: +84-978-311-309

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên quan tâm đăng ký tham gia Hội thảo.

                                                               

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Thị Bích Thủy