Ban Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo:

Dựa vào kết quả thống kê hoạt động KHCN học kỳ II, năm học 2016-2017 trên hệ thống quản lý khoa học mà các Thầy/Cô đã tiến hành cập nhật, Ban Khoa học và Công nghệ xin trân trọng gửi tới quý thầy/cô  Kết quả sơ bộ tính giờ NCKH năm học 2016-2017.

Rất mong quý Thầy/Cô kiểm tra lại kết quả tính giờ, nếu có thông tin yêu cầu đính chính, sửa chữa, bổ sung, kính đề nghị Quý Thầy/Cô phản hồi lại với Trợ lý Khoa học của Khoa. Trợ lý Khoa học khoa có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến của Thầy/Cô và gửi về ban Khoa học và Công nghệ trước 11h30 giờ Thứ 3 ngày 13 tháng 06 năm 2017(Email: pqlkh@vnua.edu.vn, cc nttrang.khcn@vnua.edu.vn).
Sau thời gian trên kết quả tính giờ NCKH năm học 2016 - 2017 sẽ được chuyển sang ban Tổ chức cán bộ, để làm cơ sở tính khối lượng công việc năm học 2016-2017 của giảng viên thuộc Học viện.
*Ghi chú: 1. Đề tài các cấp được phê duyệt từ 6 tháng trở lên theo thuyết minh sẽ được tính giờ NCKH (đề tài dưới 6 tháng Ban KHCN sẽ tính vào học kỳ sau)

                 2. Để công việc đính chính lại giờ NCKH không bị nhầm lẫn và thiếu sót, Ban KHCN chỉ nhận thông tin đính chính từ Trợ lý khoa học Khoa.
Xin trân trọng cảm ơn !

 

Ban Khoa học và Công nghệ