THÔNG BÁO

V/v Mời nộp đề xuất đăng ký tổ chức Hội thảo Kết nối nhà khoa học trẻ

thuộc Quỹ Newton

Chương trình Newton Hội thảo Kết nối nhà khoa học trẻ tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ của Việt Nam và Vương quốc Anh gặp gỡ và trao đổi các vấn đề học thuật trong thời gian từ 3 đến 5 ngày tại Việt Nam. Chương trình được kì vọng sẽ thúc đẩy mở rộng mạng lưới hợp tác khoa học giữa hai nước, nâng cao năng lực nghiên cứu của những người tham dự và trình bày những đóng góp của lĩnh vực khoa học chủ đề trong giải quyết các thách thức phát triển tại Việt Nam. Nhóm ứng viên gồm hai nhà khoa học có kinh nghiệm của Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực nghiên cứu quan tâm có thể nộp đề xuất chung để đăng ký làm đồng chủ trì hội thảo.

Kinh phí:

-  Hỗ trợ tối đa cho mỗi đề xuất đăng ký đồng tổ chức hội thảo có thể lên tới 25,000 bảng Anh, bao gồm chi phí đi lại quốc tế, đi lại nội địa, sinh hoạt phí và phí tổ chức sự kiện cho các đại biểu...

-  Tuy nhiên các Viện Nghiên cứu/Trường ĐH ứng tuyển cần tự đảm bảo nguồn đối ứng trong nước để tổ chức hội thảo như chi phí đi lại cho các đại biểu trong nước, sinh hoạt phí cho các đại biểu trong nước, phí tổ chức sự kiện cho các đại biểu trong nước và các chi phí khác. Nguồn kinh phí đối ứng này cần được nêu rõ trong hồ sơ đăng ký đề xuất.

Thời gian dự kiến diễn ra hội thảo: Mỗi hội thảo được tổ chức từ 03-05 ngày và diễn ra trong khoảng thời gian từ 01/02/2018 đến 31/01/2019.

Số lượng đại biểu tối đa cho mỗi hội thảo là 40 người

Lĩnh vực ưu tiên của hội thảo tổ chức tại Việt Nam:

-  Y tế và khoa học sự sống

-  Cải tiến chất lượng môi trường và an ninh năng lượng

-  Đô thị hóa

-  Công nghệ nông nghiệp

-  Sáng tạo số vì sự phát triển

Phương thức tham gia:

Thông tin về tính hợp lệ, tiêu chí đánh giá và hình thức tài trợ được nêu chi tiết tại các file đính kèm và trong bản hướng dẫn nộp hồ sơ có trên website của Hội đồng Anh – đơn vị được giao trực tiếp thực hiện chương trình này. Hồ sơ cần được nộp trực tuyến tại website của Hội đồng Anh https://www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/workshop-grants-newton-april-2017

Hạn nộp hồ sơ: 16.00 (giờ UK) ngày 13/6/2017.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Nguyễn Thu Giang
Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Khoa học và Đổi mới Sáng tạo)
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê | Hà Nội | 10000 | Việt Nam
ĐT     +84 (0)4 3728 1920 máy lẻ 1926
hoặc +84 (0)4 3728 1926
F        +84 (0)4 3843 4962
giang.nguyen@britishcouncil.org.vn

 

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các nhà khoa học trong Học viện quan tâm đăng ký nộp đề xuất dự tuyển./.