1. Kế hoạch chung tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Bắc Giang

2. Danh sách cán bộ tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

3. Thống kê nhà nghỉ, khách sạn phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Bắc Giang

4. Tập huấn cán bộ coi thi THPT quốc gia năm 2017