Kính gửi các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên cao học!

 

Hội thảo quốc tế ISSAAS 2017 do Hiệp hội khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Đông Nam Á (ISSAAS), Hiệp hội phát triển đào tạo, nghiên cứu của Nhật bản (SEADA), Hiệp hội Nông nghiệp nhiệt đới Nhật Bản (JSTA), Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo (TUA), và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng chủ trì sẽ được tổ chức vào ngày 14-15/10/2017 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chủ đề của Hội thảo là “NÔNG NGHIỆP XANH TẠI ĐÔNG NAM Á: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN”

Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm tăng cường sự hợp tác đồng thời tạo sự kết nối, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp cho các thành viên chính thức của Hiệp hội ISSAAS cũng như các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản và một số nước khác trên thế giới.

Báo cáo khoa học của hội thảo thuộc các lĩnh vực nghiên cứu sau:

1. Khoa học cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu

2. Quản lý dịch hại tổng hợp

3. Quản lý tài nguyên, môi trường

4. Chuỗi giá trị thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp

5. Khoa học thủy sản

6. Kỹ thuật nông nghiệp

7. Chăn nuôi – Thú y

8. Kinh tế và xã hội trong nông nghiệp

9. Những lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp

Phí đăng ký tham dự hội thảo:

-   Hội viên quốc tế: 140 USD/người;

-   Hội viên quốc tế là sinh viên: 100 USD/người;

-   Đại biểu quốc tế (không là Hội viên Hiệp hội): 180 USD/người

-   Đại biểu trong nước (không là Hội viên Hiệp hội): 70 USD/người

-   Nếu đăng ký trở thành hội viên chi hội ISSAAS Việt Nam và đóng phí Hội viên 70 USD/người trong 2 năm sẽ được miễn phí đăng ký tham dự Hội thảo ISSAAS 2017.

Lệ phí trên đã bao gồm các bữa ăn trong 2 ngày, tài liệu và chứng nhận tham gia hội thảo. Các chi phí như đi lại quốc tế, nội địa, nơi ở và chi phí khác sẽ do cá nhân chịu trách nhiệm.

Thời gian đăng ký/ nộp bài: từ 15/04/2017 – 15/08/2017

Hình thức nộp bài: Bài tham dự hội thảo gửi về địa chỉ email: issaas.vn@gmail.com.

Thông tin chi tiết hướng dẫn viết bài tham dự hội thảo và đăng ký thành viên của Hiệp hội được tham khảo tại http://www.issaas.org/members/index.html hoặc liên hệ đến đại diện Ban tổ chức hội thảo – phía Việt Nam:

Thông tin đăng ký là hội viên: Mẫu đính kèm

PGS. TS. Phạm Văn Cường – Trưởng Ban tổ chức

PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy –Ủy viên thường trực Ban tổ chức

E-mail:  issaas.vn@gmail.com

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo các nhà khoa học, NCS, học viên cao học quan tâm đăng ký tham gia.

 

                                                          

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

(đã ký)

PGS. TS. PHẠM VĂN CƯỜNG

Giám đốc Chi hội ISSAAS Việt Nam