HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TT – TV LƯƠNG ĐỊNH CỦA

 _____________________

Số:10/TB - TTTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ____________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017


 

THÔNG BÁO TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


I.  VỊ TRÍ:

1.1 Dịch vụ thông tin: số lượng 01

   Yêu cầu

-    Tốt nghiệp Đại học (bằng KHÁ trở lên) ngành Thông tin- Thư viện hoặc các ngành liên quan đến lĩnh vực đào tạo của Học viện NNVN;

-    Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ tương đương trình độ B trở lên ;

-    Có kỹ năng giao tiếp tốt;

Ưu tiên:  Người có thời gian/kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn, phục vụ thông tin; Có điều kiện sinh hoạt phù hợp với tính chất công tác của vị trí dự tuyển;

1.2  Khai thác, phát triển nguồn tài nguyên thông tin: số lượng 01

     Yêu cầu

-    Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Nông nghiệp hoặc liên quan;  Hiểu biết về các chương trình đào tạo của Học viện NNVN;

-     Có kiến thức về tin học (tương đương trình độ B trở lên)

-    Có trình độ ngoại ngữ (tương đương chứng chỉ B1 trở lên)

Ưu tiên:  Có kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai dự án;

II. HỒ SƠ

-    Đơn đăng ký hợp đồng lao động (theo mẫu);

-    Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-    Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời hạn không quá 06 tháng);

-    Văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có chứng thực,

-     2 Ảnh 4x6

Hạn nhận Hồ sơ:  hết ngày 30/08/2017

Địa điểm nhận: Văn phòng- Trung tâm Thông tin- Thư viện Lương Định Của,

                         ĐT: 024  62618496)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT TT-TV.

 

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký )

 

Phạm Thị Thanh Mai