HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CƠ - ĐIỆN

_______________

Số:   88.1 /TB-CĐ 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

     Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

                                                         

THÔNG BÁO

(Về việc tuyển dụng cán bộ hợp đồng khoa Cơ – Điện)

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 223/TTr-TCCB ngày 06/10/2017 về việc tuyển trợ lý chuyên trách, khoa Cơ – Điện thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng như sau:

1. Vị trí việc làm: Trợ lý Đào tạo Đại học, Sau đại học,  Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người.

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung từ loại khá trở lên và đã có bằng thạc sỹ;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trợ lý, tốt nghiệp đại học và cao học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và có chứng chỉ tham gia khóa nghiên cứu khoa học.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin việc (viết tay, nêu rõ lý do ứng tuyển);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện cấp Quận/Huyện trở lên và trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao văn bằng kèm theo bảng điểm học tập có công chứng. Các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng;

- Bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các loại giấy tờ khác có liên quan.

- Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Từ 10/10 đến ngày 25/10/2017.

6. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Văn phòng Khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Điện thoại: 024. 62617699.

 

Nơi nhận:

- Tổ thư ký (đăng website);

- Lưu VPCĐ.

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

Lê Minh Lư