HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA THỦY SẢN

___________

Số : 10 /TB- TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(Về việc tuyển dụng cán bộ hợp đồng Khoa Thủy sản )

Được sự đồng ý của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Thủy sản thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng như sau:

1. Vị trí việc làm:

Trợ lý Đào tạo Đại học, Sau đại học,  Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01người

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng ;

 .Tốt nghiệp Thạc sỹ trong và ngoài nước.

. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

· Tin học văn phòng: Bằng B trở lên  

. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

· Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng;

· Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

· Ưu tiên: Người có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Thủy sản, Đào tạo,  Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại nước ngoài.

4.Thời gian thử việc là 03 tháng sau thời gian này Khoa xem xét đề nghị Học viện làm thủ tục tiếp theo.

5. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin việc (viết tay, nêu rõ lý do ứng tuyển)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao văn bằng kèm theo bảng điểm học tập có công chứng. Các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng.

- Bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các loại giấy tờ khác có liên quan.

Lưu ý: Ngoài hồ sơ nghi rõ Họ tên, số điện thoại liên hệ;  hồ sơ không trả lại.

6. Thời gian nộp hồ sơ: Từ 10/06 đến ngày 20/06/2017.

7. Địa điểm nhận hồ sơ và tiếp nhận :

Văn phòng Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Ngõ 56 Đường Ngô Xuân Quảng Thị Trấn Trâu Qùy Gia Lâm Hà Nội

Điện thoại: 043217767; 0945116969.

 

Nơi nhận:

- văn thư đăng tin website Khoa

- Lưu

 

KHOA THỦY SẢN