Sáng ngày 22/09, Ban Quản lý Dự án Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và Công nghệ - FIRST và Học viện Nông nghiệp Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Thị Lan đại diện đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác cho 02 đề xuất xin “Tài trợ cho chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” thuộc Tiểu Hợp phần 1A của Dự án FIRST.

Buổi lễ ký kết có sự tham gia của đại diện Ban Quản lý dự án FIRST, PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại diện từ các đơn vị thụ hưởng là trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trung tâm Công nghệ Thông tin và giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Ký kết thỏa thuận tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài

giữa Ban Quản lý dự án FIRST và Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ" (“Fostering innovation through Research, Science, and Technology” (FIRST)) là dự án đầu tiên về Khoa học và Công nghệ do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Mục tiêu của dự án là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng. Một trong những hợp phần quan trọng của dự án FIRST là khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Khoản tài trợ này sẽ được cấp cho các tổ chức công nghệ công lập hoặc tư nhân nhằm khuyến khích các nhà khoa học giỏi nước ngoài bao gồm người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam và hợp tác với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và doanh nhân ở Việt Nam. Kết quả đầu ra từ hoạt động này sẽ là các dự án nghiên cứu và phát triển hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước với các chuyên gia giỏi nước ngoài trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, các đề xuất dự án tiếp tục hợp tác nghiên cứu phát triển hoặc hoàn thiện sản phẩm công nghệ, thành lập các doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam.

Tháng 6/2014, Ban Quản lý dự án FIRST đã chính thức thông báo kêu gọi lần 1 “Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của dự án FIRST”. Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, Ban Hợp tác quốc tế đã tìm hiểu, hướng dẫn và tổ chức nhiều buổi giới thiệu, làm rõ cũng như cùng với các nhóm nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng và nộp 09 đề xuất nghiên cứu lên Ban quản lý dự án FIRST.

Trong suốt thời gian gần 2 năm kể từ tháng 11/2014, trải qua sự đánh giá và lựa chọn kỹ lưỡng của Tổ tư vấn kỹ thuật và Tổ thương thảo thỏa thuận tài trợ của Ban quản lý dự án FIRST, 02 đề xuất của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được lựa chọn trao tài trợ trong tổng số 33 đề xuất từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhà khoa học công nghệ trong nước: Đề xuất “Phát triển công nghệ thu nhận astaxanthin từ mô hình nuôi tảo Haematococcus pluvialis trong hệ thống photobioreactor” do TS. Nguyễn Đức Bách, Trưởng Khoa Công nghệ sinh học làm chủ nhiệm và đề xuất “Ứng dụng công nghệ sản xuất protein của Nhật Bản trong phòng chống bệnh ký sinh trùng trên gà tại Việt Nam” do TS. Bùi Khánh Linh, giảng viên Khoa Thú Y làm chủ nhiệm. Có được kết quả đó chính là nhờ sự cố gắng nỗ lực và sự hợp tác chặt chẽ của các đơn vị, các chủ nhiệm đề tài và Ban Hợp tác quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết thỏa thuận tài trợ

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, thông qua việc thực hiện các dự án này, Học viện sẽ phát triển và ứng dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến từ các quốc gia phát triển để góp phần giải quyết những thách thức và nhiều vấn đề khó khăn mà Việt Nam đang phải đối mặt trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, Học viện sẽ nỗ lực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và khuyến khích các đơn vị và các khoa trong Học viện đóng góp thêm nhiều đề xuất mới với khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn, góp phần phát triển nền nông nghiệp cũng như nền kinh tế của Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới.

Các dự án hợp tác quốc tế sẽ tạo điều kiện và góp phần giúp Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng thời giúp các nhà khoa học được tiếp cận nền khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, đổi mới sáng tạo và ứng dụng thành tựu để không chỉ hỗ trợ người nông dân trong sản xuất nông nghiệp mà còn giúp giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Tiếp theo lần kêu gọi lần 1, tháng 8 năm 2016, Ban Quản lý dự án FIRST tiếp tục kêu gọi nộp đề xuất đợt 02 cho các khoản tài trợ  sau (chi tiết xem trên website: http://first-most.vn/vi-VN/cac-khoan-tai-tro/09092016-thong-bao-gia-han-nop-de-xuat-tai-tro-cua-du-an-first_t114c83n341):

- Khoản “Tài trợ cho các Tổ chức KHCN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” được gia hạn thời hạn nộp đề xuất là trước 15h ngày 17/10/2016

- Khoản “Tài trợ cho Nhóm Hợp tác Nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” được gia hạn thời hạn nộp đề xuất là trước 15h ngày 18/10/2016

- Khoản “Tài trợ cho Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” được gia hạn thời hạn nộp đề xuất là trước 15h ngày 11/10/2016


Ban Hợp tác quốc tế