Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên trên cả nước. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. 

Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã phát huy được vai trò xung kích, với những gương đoàn viên hy sinh, chiến đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và là đội dự bị của Đảng. Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

Suốt 86 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang.

Đó là:

+ Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ XHCN.

Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, tuyệt đại bộ phận thanh niên ta luôn siết chặt hàng ngũ xung quanh Đảng lãnh đạo, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo… để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu”, thế hệ trẻ nước ta luôn nêu cao tinh thần hăng hái sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là mới mẻ hay khó khăn.

+ Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn và Hội; đoàn kết gắn bó với nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai.

Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện với nhau, thông cảm và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại.

+ Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quản lý và quân sự… say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

Học ở nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm người có ích cho xã hội luôn được các thế hệ thanh niên ta phấn đấu, thực hiện ngày càng tốt hơn, trong đó có các thế hệ đoàn viên, thanh niên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn giữ vị trí là một trường trọng điểm quốc gia và là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của cả nước. Theo từng bước phát triển của Học viện, được sự quan tâm chỉ đạo tận tình của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên Học viện ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, luôn được coi là một trong những đơn vị có nhiều thành tích hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, luôn bắt kịp với sự phát triển không ngừng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cùng với thăng trầm của đất nước, cả trong thời chiến lẫn thời bình, tuổi trẻ Học viện luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hiến to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trở thành lực lượng xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng đất nước, với những thành tích đã đạt được, như: lá cờ “Đơn vị khá nhất trong phong trào ba sẵn sàng 1964-1972” và cờ luân lưu “Đơn vị khá nhất trong phong trào lao động, học tập và xây dựng cuộc sống mới: 1973-1974-1975”…; nhiều tấm gương điển hình trong công tác Đoàn như Dương Thanh Liêm, Tập thể Lớp Trồng trọt miền núi khoá 9...; thực hiện thắng lợi các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”… Những tấm gương tiêu biểu trong lao động học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện luôn tỏa sáng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên Học viện.

Hiện nay, số lượng đoàn viên thanh niên của Học viện không ngừng gia tăng về số lượng. Tính đến tháng 5 năm 2017, Đoàn Thanh niên Học viện có hơn 26.500 đoàn viên thanh niên, hiện đang sinh hoạt ở 14 Liên chi đoàn trong Học viện, luôn phát huy sức trẻ, nhiệt huyết trong các phong trào mà Đoàn Thanh niên Học viện phát động.

Ðể ghi nhận công lao to lớn của Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý gồm: bằng khen, cờ thi đua của Trung ương Đoàn, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Đặc biệt, năm 2006, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Huân chương lao động hạng ba cho Đoàn thanh niên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Học viện đã nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua của Trung ương Đoàn, Bộ NN&PTNT. Điều đó càng khẳng định bước tiến rõ rệt của Đoàn Thanh niên trong công tác xây dựng đội ngũ đoàn viên với nhiều phẩm chất tốt đẹp; giúp cho các đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn, thấy rõ hơn vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2017-2019 sẽ đánh dấu những bước chuyển mình tích cực của Đoàn Thanh niên Học viện trong thời gian tới, góp phần thổi bừng nhiệt huyết cho các thế hệ tuổi trẻ Học viện.