• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

 CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN

 

-    Đề tài độc lập cấp nhà nước: nghiên cứu chuyển gen vào cây vô phối tạo quả cam quít không hạt 2010-2013

-    Nhiệm vụ bảo tồn và phát triển nguồn gen 4 giống lúa Đèo Đàng, Ble Châu, Pude và Khẩu Dao cho các tỉnh miền núi phía Bắc 2011-2015

-    Đề tài cấp nhà nước: nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử cho các tính phía Bắc (Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020) 2012-2015

-    Đề tài cấp nhà nước: nghiên cứu chọn tạo giống cà chua chính chậm và kháng virut xoăn vàng lá bằng chỉ thị phân tử (Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020) 2012-2015

-    Dự án sản xuất thử nghiệm 2 giống lúa N91 và NV1 cho các tỉnh đồng bằng và trung du miền núi phía Bắc. 2012-2013