• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGUỒN TÀI TRỢ

 

-    Đại học UC Davis, Riverside, Florida và Bộ nông nghiệp USDA, Mỹ.

-    Đại học Kyushu và Đại học Kagoshima, Nhật bản: 

-    Viện nghiên cứu khoa học Nông nghiệp Quảng Tây.