Xem trên bản đồ

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Liên hệ

TRUNG TÂM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÂY TRỒNG - HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ : Giảng đường B - HV Nông nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
 

Điện thoại : 04. 38767172
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : http://www.vnua.edu.vn/trungtam/baoton