15109369 769825679837544 4491056657198998129 n

Hội nghị đầu bờ mô hình trồng chanh leo xen gừng tại Hải Dương 

 

 

 Video KHCN:  https://www.youtube.com/watch?v=gxAN8DsEK9U

( Theo: Sở KHCN Hải Dương)