"CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ"
  GIÁM ĐỐC :  TS. NGUYỄN MAI THƠM   

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy, Hội đồng Học viện,

Ban Giám đốc Học viện phân công;

 2. Xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm, kế hoạch tài chính;

 3. Định hướng phát triển nguồn nhân lực KHCN của Trung tâm;

 4. Điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm theo quy định của

Pháp luật và của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Địa chỉ liên hệ : Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                           Tel: 02438 760 504 ; Mobile: 0917 375 375

  Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Ngọc Dũng

 

bacho

Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 043.8 760 504 - Fax: 043.8 760 503 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: http://www.vnua.edu.vn/trungtam/evt/

Scroll to top