"CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ"

*/Tên trung tâm
- Tên bằng tiếng Việt:   TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

- Tên bằng tiếng Anh:    CENTER FOR EXPERIMENT AND VOCATIONAL TRAINING (EVT)

- Tên viết tắt:   TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM (Trại) 

*/ Các tên trước đây:

- Trại Thực tập Thí nghiệm

- Nông trường Thí nghiệm

- Trại Thí nghiệm Thực tập

- Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao CNSX NN

- Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề 

*/ Cơ quan chủ quản:

Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

bacho

Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 043.8 760 504 - Fax: 043.8 760 503 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: http://www.vnua.edu.vn/trungtam/evt/

Scroll to top