Kế hoạch hoạt động Trung tâm năm 2017

In PDF.

Căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy Học Viện và phương hướng chỉ đạo công tác năm 2017 của Ban Giám đốc Học Viện;

Căn cứ vào nghị quyết phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ trung tâm GDTC&TT năm 2017

Trung tâm đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như sau:

1.  Mục tiêu

Duy trì và phát triển phong trào TDTT trong Học Viện, thực hiện tốt công tác giảng dạy và phục vụ học tập chính khóa, tổ chức huấn luyện các đội tuyển đạt thành tích cao, hoàn thành các nhiệm vụ của Học viện và cấp trên giao trong năm 2017.

2. Một số chỉ tiêu chính

a. Công tác giảng dạy chính khóa

Hoàn thành tốt công tác giảng dạy chính khoá theo kế hoạch được phân công; Phối hợp tốt hơn với Ban quản lí đào tạo trong việc xắp xếp lịch học, báo điểm, chỉnh sửa điểm thi kiểm tra và cấp phát chứng chỉ GDTC.cho sinh. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giảng dạy.

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy; Đưa thêm hai môn học tự chọn mới vào giảng dạy cho K61( Khiêu vũ thê thao và Aerobic); Điều chỉnh lại tiêu chuẩn thi, kiểm tra của 08 môn học trong chương trình giảng dạy GDTC cho phù hợp với sinh viên của Học Viện; Đăng ký với Học viện từ 3 đến 4 Giáo trình, Bài giảng môn học GDTC được Hội đồng khoa học của Học viện nghiệm thu.

Thành lập các tổ giám sát giảng dạy và thi, kiểm tra môn học GDTC. Tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp nhằm nâng cao chất lượng của Trung tâm

b. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá:

 Phối hợp với Hội thể thao Học viện tổ chức Đại hội Hội thể thao ĐH&CN Học viện nhiệm kỳ 2017-2023.

Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức tốt 08 giải thể thao nội bộ và các giải do cấp trên ủy nhiệm.

Duy trì và phát triển TDTT quần chúng, duy trì và nâng cao chất lượng 06 câu lạc bộ TDTT hiện có.  Cử giáo viên bộ môn GDTC tham gia tập huấn và phát triển thêm 02 CLB TDTT mới.

Tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động thi đấu TDTT như: bóng đá, bóng rổ, cầu lông và quần vợt... để có thêm kinh phí cho CBVC và sinh viên Học Viện hoạt động TDTT.

 Thành lập các đội tuyển thể thao tham gia 70% các giải thể thao do Huyện Gia Lâm, Hội thể thao ĐH&CN Hà Nội, Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam và Bộ Nông Nghiệp &PTNT tổ chức. Tập trung vào các môn có thế mạnh như: điền kinh, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông và quần vợt cán bộ.. Phấn đấu cử 02 đến 03 đội tuyển thể thao dự giải thể thao cấp Toàn quốc.

Phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao của Thủ đô Hà Nội lần thứ 41.

c. Công tác quản lí và cán bộ

Xin tuyển dụng 02 cán bộ (01chuyên viên và 01 giảng viên), 02 bảo vệ hợp đồng do Trung tâm tự trả lương và giải quyết 01 cán bộ phục vụ xin nghỉ hưu sớm vào tháng 4/2017.

Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, tin học,  ngoại ngữ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu công việc đảm nhiệm. Cử 02 giảng viên đi học cao học trong nước, cử 08 người đi học chứng chỉ giảng viên chính, 01 người đi học liên thông đại học.

d. Một số chỉ tiêu phấn đấu khác

  Hoàn thành nghiệm thu 01 đề tài NCKH cấp Học Viên năm 2017, đăng kí 01 đề tài cấp Học Viện năm 2017 và có 1-2 bài báo khoa học đăng trên tạp chí Học Viện, tạp chí ngành TDTT.

Xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch khai thác dịch vụ sân vận động mới; Kế hoạch cải tạo và sửa chữa cơ sở vật chất và cảnh quan khu vực Trung tâm.

Cải tiến, lập các mẫu văn bản và qui trình tiến hành công việc dự trù, thanh quyết toán tài chính các đội tuyển và nghiên cứu khoa học của Trung tâm.

Phấn đấu 100% cán bộ viên chức bộ môn GDTC được xếp loại công chức loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ viên chức đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến;. 01-02 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

IV. Những kiến nghị:

 Đề nghị Học Viện xem xét giao cho trung tâm quản lí một số công trình thể thao xây dựng mới trong năm 2016 (Sân vận động, nhà điều hành..) và xây dựng bể bơi để giảng dạy môn bơi lội cho sinh viên Học viện.

Có được thành tích đạt được trên đây là do sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy; Ban Giám đốc Học Viện, Hội thể thao Học viện. Sự phối kết hợp của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, sự cố gắng phấn đấu của CBVC Trung tâm GDTC&TT, Bộ môn GDTC. 

Nơi nhận:                                                                                                  GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu VPTT.

 

 

                                                                                         Nguyễn Đăng Thiện

Videos

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất