Báo cáo công tác GDTC và TDTT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

In PDF.

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI THỂ THAO HỌC VIỆN

 

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:    /BC-HTT    

              Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2018

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

CÔNG TÁC HỘI THỂ THAO ĐH&CN HỌC VIỆN NĂM 2018

 

PHẦN I

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI THỂ THAO ĐH&CN HỌC VIỆN NĂM 2017

 

Công tác Thể dục thể thao trong Học viện Nông nghiệp Việt nam được Đảng ủy, Ban Giám đốc rất quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hỗ trợ về kinh phí để hoạt động và phát triển.Trong năm 2017, Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp(TT ĐH&CN) Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Hội Thể thao Học Viện) với chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc tổ chức và quản lý các hoạt động thể dục thể thao (TDTT) của cán bộ, viên chức và sinh viên Học Viện, đồng thời tham gia các hoạt động thi đấu của Hội TT ĐH&CN Hà Nội và Hội TT ĐH&CN Việt Nam. Hoạt động của Hội đã đóng góp vào việc xây dựng và phát triển phong trào TDTT, đời sống văn hoá tinh thần trong cán bộ, sinh viên và đáp ứng được nhu cầu tập luyện TDTT, rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe của cán bộ viên chức và sinh viên của Học Viện.

Trong năm 2017, Hội Thể thao Học Viện đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Học Viện, Đoàn thanh niên CSHCM, Hội sinh viên, các khoa, phòng ban chức năng, tổ chức và quản lý tốt các hoạt động TDTT của Học Viện, kết quả cụ thể  như sau:

I. Công tác tổ chức tuyên truyền giáo dục

Hội TT Học Viện thường xuyên phát động phong trào tập luyện TDTT trong toàn Học Viện nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tổ chức đông viên  khuyến khích cán bộ, viên chức và sinh viên hưởng ứng tham gia các phong trào đi bộ, chạy, tập thể dục buổi sáng, thể dục dưỡng sinh và một số môn thể thao khác. Phát động phong trào mỗi người cần chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày.

Tổ chức thường xuyên các hoạt động TDTT trong Học Viện, khoa và trong từng lớp học nhằm lôi cuốn sinh viên tích cực tham gia tập luyện và thi đấu, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống sinh viên.

Thường xuyên tổ chức các câu lạc bộ TDTT, xây dựng đội tuyển TDTT của Học Viện tham gia vào các hoạt động thi đấu thể thao với địa phương nơi Học Viện đóng và các giải do Hội Thể thao Hà Nội, Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam tổ chức.

II. Công tác giảng dạy chính khóa

Trong năm 2017, Học Việnđã thực hiện giảng dạy chương trình GDTC dành cho sinh viên từ K60 trở lại, tổng số là 150 tiết (Gồm 05 tín chỉ, trong đó có 03 tín chỉ bắt buộc, 02 tín chỉ tự chọn). Đối với sinh viên K61 trở lên là 90 tiết, (Gồm 03 tín chỉ, trong đó 1 tín chỉ bắt buộc, 2 tín chỉ tự chọn (sinh viên được quyền lựa chọn một trong số 08 môn thể thao: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Điền kinh, Thể dục Aerobic, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao. Các giáo viên đều có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, chủ động khắc phục khó khăn về sân bãi, điều kiện thời tiết, áp dụng tốt phương pháp ưu đãi cá biệt với nhóm sinh viên yếu, bệnh,tật. Trong giảng dạy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên; thi và kiểm tra đảm bảo đúng các qui chế, quy định của Học Viện.

Tổng số giờ giảng dạy năm 2017 qui đổi 25.787.60 giờ, với 682 nhóm, lớp học. Toàn bộ giảng viên GDTC đều hoàn thành và vượt định mức giờ chuẩn quy định.

III. Công tác tổ chức hoạt động phong trào

Bên cạnh việc tổ chức tốt công tác giảng dạy nội khóa GDTC cho sinh viên, Trung tâm đã chỉ đạo và tổ chức các hoạt động TDTT phong trào trong Học Viện theo đúng kế hoạch, tập trung vào những môn thể thao có thế mạnh của Học Viện với phương châm thiết thực và hiệu quả.

1. Công tác tổ chức các hoạt động TDTT trong Học Viện

Trong năm 2017, tổ chức tốt các hoạt động TDTT trong Học Viện, như: Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức 01 Hội thao sinh viên Học viện và 06 các giải thể thao truyền thống;

 Tổ chức kiện toàn lại 10 Câu lạc bộ TDTT của cán bộ và sinh viên. Tư vấn tổ chức 11 Hội thao sinh viên các khoa và các giải bóng chuyền, bóng đá, cầu lông của sinh viên, cán bộ, viên chức trong Học Viện.

2. Công tác tổ chức các hoạt động thể thao do cấp trên ủy nhiệm

Trong tháng 5 năm 2017, trung tâm đã phối hợp tổ chức tốt Hội thao Khối Văn phòng thuộc Bộ NN&PTNT; tháng 9/25017 cử 250 sinh viên tham gia 03 màn đồng diễn khai mạc Đại hội TDTT huyện Gia lâm năm 2017.

Tháng 11 đăng cai tổ chức thành công giải bóng đá Cán bộ các trường ĐH,HV&CĐ khu vực Hà Nội theo ủy nhiệm của Hội thể thao ĐH&CN Hà Nội.

3. Công tác tổ chức các đội tuyển cán bộ, sinh viên Học Viện 

Theo kế hoạch năm 2017, Trung tâm đã tổ chức, huấn luyện 11 đội tuyển thể thao gồm: Điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, quần vợt, cầu lông... luyện tập và tham gia thi đấu tại các giải của huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Hội Thể thao ĐH&CN Hà Nội và Bộ Nông Nghiệp đạt nhiều huy chương cá nhân, đồng đội, cụ thể như sau:

* Thành tích các đội tuyển dự giải do huyện Gia Lâm tổ chức: Tham dự 04 giải, đạt được 03 giải nhất và 01 giải nhì cá nhân; 01 giải nhất, 01 giải nhì tập thể.

* Thành tích các đội tuyển tham gia các giải thi đấu tại khu vực Hà Nội: Tham dự 10 giải đạt được: 07 huy chương vàng, 04 huy chương bạc, 15 huy chương đồng cá nhân và 03 giải nhất, 01 giải nhất và 04 nhì tập thể.

* Thành tích tại các giải do Cụm và Bộ, Ngành tổ chức: tham dự 02 giải, đạt: 08 giải nhất, 03 giải nhì và 04 giải ba cá nhân; 03 giải nhất Tập thể

Tổng số huy chương các đội tuyển đã giành được trong năm 2017 là: 37 huy chương (11HCV, 11HCB, 15HCĐ

IV. Công tác xã hội hóa TDTT

Các giải thi đấu TDTT trong Học Viện như: bóng đá, bóng chuyền của CBVC, bóng đá nam, nữ sinh viên thường thu hút được rất đông lực lượng cán bộ và sinh viên tham gia cổ vũ động viên cả bằng vật chất và tinh thần. Các CLB TDTT của Học Viện: quần vợt, cầu lông, bóng bàn, Rumba, võ thuật, ... hoạt động bằng nguồn kinh phí do các hội viên tự đóng góp, khoảng từ 100.000đ đến 200.000đ người/tháng.

Các đội tuyển TDTT ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ của Học Viện còn huy động được nhiều nguồn tài trợ về tiền, trang phục thi đấu từ các cá nhân, công ty trong và ngoài Học Viện ủng hộ khi tham gia thi đấu các giải ở khu vực và toàn quốc.

V. Công tác tập huấn cán bộ TDTT và cơ sở vật chất

Trong năm 2017 Hội TT Học Viện đã cử nhiều cán bộ và sinh viên đi tập huấn, trọng tài nâng cao trình độ ở một số môn thể thao: khiêu vũ thể thao, Aerobic, lí luận và phương pháp GDTC ... tại trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Sở VHTT&DL Hà Nội.

Về xây dựng cơ sở vật chất, Hội đã tham mưu Học Việnxây mới thêm 01 sân sân bóng chuyền và 01 sân bóng rổ; khu công viên thể thao ngoài trời có nhiều dụng cụ tập luyện thể dục bổ trợ và xà đơn, xà kép tạo điều kiện cho sinh viên tập luyện TDTT ngoại khóa.

VI. Các danh hiệu khen thưởng cá nhân và tập thể

Trong năm 2017 Hội TT Học Viện đã được trao tặng nhiều bằng khen và danh hiệu cá nhân, tập thể như sau:

1. Tập thể:

Năm học 2016-2017, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Gia Lâm đề nghị Sở Văn hoá thể thao và du lịch Hà Nội tiếp tục công nhận Nhà trường đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao của Thủ đô Hà Nội (lần thứ 41).

2. Cá nhân:

- 01 CBVC bộ môn GDTC đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở;

- 05 giáo viên của Bộ môn GDTC và Trung tâm GDTC&TT được nhận giấy khen của Giám đốc Học viện về thành tích chỉ đạo và huấn luyện các đội tuyển thể thao.

VII. Những mặt còn hạn chế trong năm 2016

Trong năm 2017 bên cạnh những thành tích chung đã đạt được của Hội Thể thao Học Viện vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần phải quan tâm khắc phục:

Công tác tuyên truyền nhận thức về tổ chức Hội Thể thao chưa sâu rộng, chưa phát huy hết vai trò chỉ đạo và sự chủ động của Hội đối với các hoạt động TDTT của sinh viên Học Viện. Cụ thể là, chưa tổ chức và quản lý hết được các CLB TDTT trong Học Viện, vẫn còn có các CLB được thành lập tự phát, thiếu sự quản lý của Hội, các CLB này không có kế hoạch hoạt động và Ban chủ nhiệm.

Chưa tổ chức được Đại hội Hội thể thao Học viện nhiệm kỳ 2017-2022 để kiện toàn lại Ban chấp hành của Hội, do chưa có hướng dẫn của Hội cấp trên.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018

  1. I.Công tác tổ chức tuyên truyền

Quán triệt những chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục đào tạo và TDTT trong công tác Hội. Thường xuyên đổi mới hoạt động, kiện toàn lại tổ chức của Hội cho phù hợp với tình hình thực tế của Học Viện;

Xây dựng nếp sống lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, tranh thủ các phương tiện thông tin để tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của Hội TT đến đông đảo sinh viên Học Viện;

  1. II.Công tác chuyên môn

Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy GDTC trong Học Viện, đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa thêm một số môn môn học GDTC tự chọn vào giảng dạy cho sinh viên.

III.Công tác tổ chức phong trào

Xây dựng kế hoạch cử cán bộ TDTT của Học viện tham gia các lớp trọng tài, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn theo kế hoạch tập huấn của Sở VH,TT&DL, Tổng cục Thể dục thể thao.

Củng cố duy trì và phát triển phong trào TDTT quần chúng cho sinh viên và cán bộ viên chức Học viện; Tổ chức 09 Hội thao, các giải thể thao truyền thống trong Học viện.

Hướng dẫn tổ chức 10 câu lạc bộ (CLB) thể thao: Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Bóng bàn, Khiêu vũ thể thao, Rumba, Quần vợt, Võ thuật, CLB sức khỏe ngoài trời...Tiếp tục công nhận các CLB mới, đưa hoạt động của các CLB đi đúng hướng.

Tăng cường các hoạt động TDTT trong Học Viện, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thi đấu thể thao giữa các đơn vị trong và ngoài Học Viện nhân dịp các sự kiện, các ngày lễ lớn;

Thành lập 24 đội tuyển TDTT của Học Viện, tập trung vào những môn mũi nhọn như: điền kinh, quần vợt CBVC, bóng đá, cầu lông... tham gia thi đấu 70% các giải thể thao do huyện Gia lâm, Sở VHTT&DL Hà Nội, Hội Thể thao ĐH&CN Hà Nội và Việt Nam tổ chức.

Xã hội hóa các hoạt động TDTT Học Viện như: bóng đá,  bóng chuyền, bóng rổ, cầulông, quần vợt, ... để có thêm kinh phí cho sinh viên hoạt động TDTT, tích cực tìm các nguồn tài trợ cho các giải thể thao và đội tuyển Học Viện.

IV. Kiến nghị

Đề nghị với Hội Thể thao Hà Nội cần có Văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội thể thao nhiệm kỳ mới và soạn thảo điều lệ hoạt động riêng của Hội, để Hội TT của các Học viện, Trường Đại học có căn cứ quản lý, tổ chức các hoạt động TDTT ở đơn vị.

Hàng năm Hội Thể thao cấp trên cần tổ chức thêm các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để tạo điều kiện cho cán bộ Hội cơ sở có thể đi tham quan học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn.

Nơi nhận:                                                                               

- Hội TT Hà Nội (để b/c)                                          T/M HỘI THỂ THAO HỌC VIỆN

- Lưu TTGDTC&TT, VPHV.                                                              CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                       Nguyễn Tất Cảnh

                                                                                                  

Videos

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất