Mẫu ảnh đăng ký giải Cầu lông 2018

In PDF.

TRÍCH NGANG ĐỘI TUYỂN CẦU LÔNG

Đơn vị tham gia:...........................................

 
 

          

 

 

 

Ảnh 4x6

 

Họ tên:

Ngày sinh:

Đơn vị:                  Lớp:               Khoa:               

Số thẻ SV (Thẻ CC):

Số CMT:

          

 

 

 

Ảnh 4x6

 

Họ tên:

Ngày sinh:

Đơn vị:                  Lớp:               Khoa:                

Số thẻ SV (Thẻ CC):

Số CMT:

          

 

 

 

Ảnh 4x6

 

Họ tên:

Ngày sinh:

Đơn vị:                  Lớp:               Khoa:               

Số thẻ SV (Thẻ CC):

Số CMT:

          

 

 

 

Ảnh 4x6

 

 

Họ tên:

Ngày sinh:

Đơn vị:                  Lớp:               Khoa:               

Số thẻ SV (Thẻ CC):

Số CMT:

          

 

 

 

Ảnh 4x6

 

 

Họ tên:

Ngày sinh:

Đơn vị:                  Lớp:               Khoa:               

Số thẻ SV (Thẻ CC):

Số CMT:

           

 

 

 

Ảnh 4x6

 

 

Họ tên:

Ngày sinh:

Đơn vị:                  Lớp:               Khoa:               

Số thẻ SV (Thẻ CC):

Số CMT:

Videos

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất