Nghị quyết

Nghị quyết chi bộ NK 2011-2013

In PDF.

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THAO

NHIỆM KỲ 2011 – 2013

1. Công tác chính trị, tư tưởng

Đọc thêm...

Kết quả thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2007-2011

In PDF.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NHIỆM KỲ 2007-2011


I . TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Trung tâm GDTC & TT là đơn vị có chức năng chủ yếu là giảng dạy môn GDTC cho tất cả sinh viên bậc học đại học và cao đẳng hệ tập trung trong trường. bên cạnh đó, trung tâm còn là đơn vị chủ trì xây dựng và triển khai các hoạt động thể thao bên ngoài và bên trong trường.

Đọc thêm...

Videos

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất