Phương hướng

In PDF.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2016

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

 CHI ĐOÀN CÁN BỘ TRUNG TÂM GDTC&TT

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2016

1. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống 

- Các cán bộ đoàn viên luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Học viện, Điều lệ, Nghị quyết của Đoàn.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí phấn đấu trong học tập và nghiên cứu khoa học.

- Tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong để trở thành người giảng viên tốt, luôn cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần của Luật Thực hành Tiết kiệm Chống lãng phí và Bộ quy định của Học viện.

- Họp xét cho 01 Đảng viên dự bị trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Công tác giảng dạy, NCKH, học tập nâng cao trình độ

  - Về giảng dạy:

Theo sự phân công của bộ môn GDTC, các đồng chí đoàn viên đều giảng dạy vượt định mức, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên để phù hợp với mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ của Học viện.

- Về nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ:

- Có 01 đồng chí Báo cáo đề tài cấp Học viện.

- Có 04 đồng chí đang theo học cao học tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

3. Công tác phong trào, văn nghệ, thể thao

- Ngoài công tác giảng dạy, các đồng chí cán bộ đoàn viên còn tham gia công tác huấn luyện các đội tuyển thể thao và đã giành được nhiều giải của toàn quốc và khu vực. Trên cơ sở các hoạt động trên, Chi đoàn Trung tâm  đã có nhiều cá nhân nhận được Bằng khen của Hội TT ,TW Đoàn và giấy khen của Giám đốc Học viện.

- Tổ chức cho cán bộ Trung tâm tập văn nghệ và biểu diễn đạt 02 giải ba trong hội diễn văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Nhiều cán bộ đoàn viên đã tham gia các CLB và là chủ nhiệm các CLB thể thao của Học viện.

4. Phong trào Thanh niên

        - Đã tổ chức tốt các phong trào hoạt  động tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh.

        - Tham gia xây dựng 02 hố nhảy xa phục vụ cho kỳ 3 năm học 2016 – 2017.

- Tổ chức cho các đoàn viên tham gia vào các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên Học viện và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ với các liên chi đoàn khác góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó khăng khít giữa các đoàn viên.

- Phối hợp tốt với Chi bộ, Chính quyền tổ chức thành công lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện với các công việc hoàn thành tốt như: Thiết kế và phụ trách trang web của Trung tâm, in poster, kỷ yếu, tham gia ban lễ tân của Học viện...

 II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2017

- Duy trì và nâng cao hơn nữa các phong trào hoạt động.

- Tham gia tốt các hoạt động tổng vệ sinh môi trường.

- Tổ chức cho các đoàn viên tham gia vào các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên Học viện.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao với các đội bạn.

- Tham gia vào các đội tuyển cán bộ của Học viện như bóng chuyền, bóng đá, tennis...

- Nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động Đoàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động nhân những ngày lễ lớn trong năm.

T/M BCH CHI ĐOÀN CÁN BỘ TRUNG TÂM GDTC&TT

Bí thư

 

 

 

Đào Quang Trung

Videos

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất