Dịch vụ, Phục vụ

In PDF.

I. CHỨC NĂNG

1. Phụ trách công tác nội chính như: hành chính, quản lý tài sản ( kho tàng,trang thiết bị, sân bãi dụng cụ TDTT).

2. Điều hành công tác phục vụ giảng dạy và tổ chức các sự kiện thi đấu thể thao, hội nghị, hội thảo…

3. Trực tiếp phụ trách tổ phục vụ và dịch vụ. Đồng thời theo dõi, phát triển các hoạt động dịch vụ của Trung tâm

Hiện tại tổ có tổng số 05 cán bộ, trong đó 01 kỹ thuật viên, 01 công nhân viên, 02 lao động hợp đồng và 01 nhân viên hợp đồng, đa số trong số họ có sức khỏe tốt, nhiệt tình và có năng lực chuyên môn tốt.

II. NHIỆM VỤ

A/ HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ TÀI SẢN (kho tàng, trang thiết bị, sân bãi dụng cụ TDTT).

Tham mưu cho Giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý, phát triển công tác hành chính,

+ Tiếp nhận công văn đến, đi và trình giám đốc.

+ Quản lý con dấu, giấy tờ của trung tâm theo quy định của Học viện.

+ Tổ chức lưu trữ, quản lý các văn bản tài liệu.

+ Theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế làm việc và chủ trương kế hoạch công tác của giám đốc.

+ Quản lý, sử dụng các phòng nhà thi đấu và sân vận động của Trung tâm. Tổ chức tiếp khách khi đến làm việc và các cuộc họp của Trung tâm.

+ Cập nhật thông tin tham mưu cho giám đốc điều hành công tác chung của Trung tâm.

+ Thực hiện các công việc khác do ban giám đốc có yêu cầu.

Về quản lý cơ sở vật chất

+ Trong tổ mọi người đều có sổ ghi chép theo dõi cơ sở vật chất và báo cáo theo kỳ học.

+ Quản lý, điều hành cơ sở vật chất của Trung tâm phục vụ giảng dạy chính khoá, ngoại khoá và dịch vụ.

+ Lập kế hoạch hàng kỳ, hàng năm mua cơ sở vật chất cho Trung tâm.

+ Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất của Trung tâm.

+ Kiểm tra định kỳ cơ sở vật chất.

+ Kiểm tra định kỳ về an toàn cháy nổ, an toàn điện, vệ sinh môi trường và việc thực hiện nội quy của Trung tâm.

+ Theo dõi, quản lý xuất nhập cơ sở vật chất của Trung tâm.

+ Hàng năm kiểm tra, kiểm kê cơ sở vật chất hỏng, quá hạn để đề nghị Học viện thanh lý.

+ Sửa chữa, khắc phục các cơ sở vật chất hư hỏng của trung tâm như điện nước...

+ Phối hợp với nhà trường trong việc sửa chữa thay thế các thiết bị khác ngoài khả năng sử lý của Trung tâm.

+ Tư vấn, đề xuất với giám đốc về việc đầu tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và phong trào.

+ Thực hiện các sửa chữa nhỏ khác theo yêu cầu

B/  ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC PHỤC VỤ:

Giảng dạy và tổ chức các sự kiện thi đấu thể thao, hội nghị, hội thảo..

Tổ phục vụ luôn khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất trang thiết bị đã xuống cấp, số lượng Sinh viên ngày càng tăng chuẩn bị tốt sân bãi, dụng cụ, ánh sáng cho các đội tuyển luyện tập và thi đấu đồng thời phục vụ chu đáo cho các giải thể thao phong trào của các tổ chức đoàn thể trong ngoài Học viện và các giải của các trường Đại học được tổ chức tại trường mỗi năm một tốt hơn.

+ Sắp xếp, phân công tổ phục vụ theo kế hoạch, giờ, ngày, tuần tháng, theo kỳ.

+ Trong giờ làm việc:

- Mở cửa, đóng cửa nhà thi đấu và phòng làm việc

- Đun nước ,vệ sinh các phòng làm việc.

- Vệ sinh quanh phòng làm việc.

- Cho mượn dụng cụ, trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

- Có sổ theo dõi, tổng hợp ghi chép cần thiết, kịp thời báo cáo với tổ trưởng về những phát sinh bất thường, những ý kiến phản ánh từ giáo viên, sinh viên để giải quyết kịp thời.

+ Thực hiện các công việc khác do ban giám đốc có yêu cầu.

+ Quét dọn trong ngoài nhà thi đấu và sân vận động.

+ Cắt tỉa, tạo tán xanh, cây cảnh quanh nhà thi đấu.

+ Nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước.

+ Thực hiện các công việc khác do ban giám đốc có yêu cầu.

C/ CÔNG TÁC DỊCH VỤ:

Đồng thời theo dõi, phát triển các hoạt động dịch vụ của Trung tâm.

Công tác dịch vụ TDTT như: Cầu lông, Bóng đá, Bóng bàn .. và các dịch vụ khác: tổ chức đám cưới, ky ốt... đã được tổ chức tốt mang lại nguồn thu cho Trung tâm, tăng thêm thu nhập cho CBVC. Có thêm kinh phí để sửa chữa và mua sắm thêm dụng cụ TDTT cho Trung tâm, đồng thời thực hiện nộp nghĩa vụ với Học viện.

+ Theo dõi, tổ chức, phân công, quản lý các hoạt động dịch vụ của trung tâm.

+ Theo dõi quản lý các hợp đồng lao động.

+ Theo dõi, lập bảng giá thu chi từ các dịch vụ.

+ Sắp xếp người trực dịch vụ theo kế hoạch.

+ Đảm bảo an ninh trật tự trong giờ trực, nhắc nhở mọi người chấp hành nội quy nhà thi đấu và sân vận động

+ Thực hiện tốt công tác bán đồng phục cũng như tài liệu giảng dạy

+ Thực hiện các công việc khác do ban giám đốc có yêu cầu.

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Cở sở xây dựng kế hoạch:

Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc giao cho;

Hiện trạng đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm GDTC&TT.

2. Mục tiêu chung:

Phát huy những những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại. Duy trì và phát triển, làm tốt công tác phục vụ giảng dạy GDTC nội khoá, các đội tuyển thể thao, hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Từng bước đè nghị xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc tập luyện TDTT như nhà tập luyện TDTT đa năng, sân tập, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho tập luyện .

Duy trì các dịch vụ hiện có và phát triển các dịch vụ khi được phép của Học viện.

IV. NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ

 1. Công tác chính trị tư tưởng

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến từng CBVC và hợp đồng của Trung tâm, thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.Tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo sâu sát hoạt động của Học viện và Trung tâm;

Làm tốt công tác bình xét hiệu quả công việc hàng tháng và thi đua hàng năm, công tác đánh giá CBCC và hợp đồng hàng năm

Kết hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên làm tốt các hoạt động xã hội  Động viên toàn bộ CBVC và hợp đồng đoàn kết, tich cực đóng góp công sức, trí tuệ vào xây dựng và phát triển Trung tâm.

2. Công tác nội chính:

Hành chính, quản lý tài sản (kho tàng,trang thiết bị, sân bãi dụng cụ TDTT).

Tham mưu cho giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý, phát triển công tác hành chính,

+ Theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế làm việc và chủ trương kế hoạch công tác của giám đốc.

+ Cập nhật thông tin tham mưu cho giám đốc điều hành công tác chung của trung tâm

Về quản lý cơ sở vật chất

+ Trong tổ mọi người đều có sổ ghi chép theo dõi cơ sở vật chất và báo cáo theo kỳ học.

+ Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất của trung tâm.

+ Kiểm tra định kỳ cơ sở vật chất.

+ Kiểm tra định kỳ về an toàn cháy nổ, an toàn điện, vệ sinh môi trường và việc thực hiện nội quy của trung tâm.

+ Phối hợp với nhà trường trong việc sửa chữa thay thế các thiết bị khác ngoài khả năng sử lý của trung tâm.

+ Tư vấn, đề xuất với giám đốc về việc đầu tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và phong trào.

+ Xây dựng quy trình làm việc và quy trình sử dụng cơ sở vật chất.

3. Công tác phục vụ:

Giảng dạy và tổ chức các sự kiện thi đấu thể thao, hội nghị, hội thảo..

+ Sắp xếp, phân công tổ phục vụ theo kế hoạch, giờ, ngày, tuần tháng, theo kỳ.

+ Có sổ theo dõi, tổng hợp ghi chép cần thiết, kịp thời báo cáo với tổ trưởng về những phát sinh bất thường, những ý kiến phản ánh từ giáo viên, sinh viên để giải quyết kịp thời.

+ Có phương án thường xuyên luân chuyển các vị trí làm việc

4. Công tác dịch vụ:

Đồng thời theo dõi, phát triển các hoạt động dịch vụ của Trung tâm.

+ Duy trì và phát triển

+ xây dựng quy trình hoạt động dịch vụ

+ Theo dõi quản lý xây dựng các hợp đồng dịch vụ.

+ Theo dõi, lập bảng giá thu chi từ các dịch vụ.

+  Khoán và thuê người chuyên trách để đảm bảo dịch vụ

+ Xây dựng một số dịch vụ khi trung tâm được phép của Học viện

Hoàn thành tốt công tác dịch vụ TDTT và một số các dịch vụ khác,để đóng góp trở lại một phần quỹ thu nhập,  mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất và góp phần cải thiện thêm thu nhập cho CBVC của Trung tâm.

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Tăng cường sự đoàn kết có sự chia sẻ trong công tác, phát huy truyền thống của Trung tâm, động viên toàn thể Trung tâm chủ động khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt công tác phục vụ, giảng dạy, huấn luyện và dịch vụ:

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn, Đoàn thanh niên của trung tâm GDTC&TT.

Videos

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất