Tuyển sinh
18/04/2017

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2017 như sau:

16:02 18/04/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận đơn phúc khảo (mẫu đính kèm) của thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 như sau:
15:36 18/04/2017
Điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 đối với các ngành tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:
10:44 02/03/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển thẳng vào đại học năm 2017 như sau:
10:23 01/03/2017
Thực hiện Quyết định số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức VLVH, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh ĐH, hình thức VLVH năm 2017 như sau:
08:00 21/02/2017
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017, Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn thi cao học đợt 1 năm 2017 như sau:
14:02 13/02/2017
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2017 như sau:
13:50 13/02/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo về tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2017 như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.4.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ