Tuyển sinh Các hệ khác
14:29 18/08/2016
Năm học 2016 - 2017, Viện Phát triển Công nghệ Cơ - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) liên kết với trường Đại học Thành Đô, tiếp tục mở các lớp đào tạo Cao đẳng, Cao đẳng nghề ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô và Kế toán doanh nghiệp.
20:54 27/05/2016
Kèm theo Quyết định số 1768 /QĐ-NNH ngày 29/8/2013 của Chủ tịch HĐTS trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội. (Nhà trường đã gửi giấy báo cho thí sinh, ngày nhập học bậc cao đẳng: 20/9/2013)

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.4.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ