Tuyển sinh Đại học
15:07 13/07/2017
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi là Học viện) thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:
10:44 02/03/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển thẳng vào đại học năm 2017 như sau:
08:00 21/02/2017
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017, Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn thi cao học đợt 1 năm 2017 như sau:
14:02 13/02/2017
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2017 như sau:
13:50 13/02/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo về tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2017 như sau:
11:13 13/02/2017
Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo chỉ tiêu xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 61 như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.42.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ