Tuyển sinh Đại học
31/07/2017

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo điểm trúng tuyển vào đại học đợt 1 năm 2017 tại Học viện đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:

10:05 24/08/2017
Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Nông nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng tuyển sinh Học viện) Thông báo tuyển sinh để đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Khoa học cây trồng, ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp (hợp tác với các trường Đại học của Hoa Kỳ)
10:18 14/08/2017
Căn cứ Kế hoạch triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2017, Học viện thông báo các nội dung cho công tác nhập học như sau:
18:42 11/08/2017
Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành và Đề án xét tuyển bổ sung lần 1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo thông tin đợt xét tuyển đại học bổ sung 1 như sau:
15:07 13/07/2017
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi là Học viện) thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:
10:44 02/03/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển thẳng vào đại học năm 2017 như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ