Tuyển sinh Nghiên cứu sinh
29/12/2016

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 như sau:

16:19 19/08/2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức xét tuyển cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 như sau:
14:12 28/06/2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 như sau:
20:23 27/05/2016
Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học khối A, khối B năm 2012
04/05/2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” (Đề án 911) đợt 2 năm 2016 như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.42.62617586 - Fax: 84 4 38276554 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ