Liên kết website

Thống kê

001297123
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
35
14
97
61954
722
506
1297123

Your IP: 18.212.206.217
Server Time: 2019-02-22 17:42:06
4 1 5 WP_20150106_008

Bản quyền thuộc Viện Kinh Tế & Phát Triển - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Bản quyền thuộc Viện Kinh Tế & Phát Triển - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Bản quyền thuộc Viện Kinh Tế & Phát Triển - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Đề tài nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu (12)

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng đến 2020

Thuộc chương trình: Khoa học - công nghệ có mục tiêu

Chủ nhiệm đề tài: GS. TS Phạm Vân Đình 

Năm thực hiện: 2009

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng phát triển DN nhỏ và vừa phục vụ Phát triển nông thôn Hải Phòng, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu cho phát triển DN nhỏ và vừa phục vụ Phát triển nông thôn trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Sản phẩm: 

- Tập số liệu điều tra đã xử lý.

- Báo cáo chuyên đề: 8

- Báo cáo kết quả tổng hợp.

- Kỷ yếu hội thảo.

- Bài báo về thực trạng và giải pháp phát triển DN nhỏ và vừa phục vụ phát triển nông thôn.

- Hướng dẫn tốt nghiệp 01 thạc sỹ.

Tên đề tài:  Nghiên cứu chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn đến 2020

Thuộc lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: GS. TS Phạm Vân Đình

Năm thực hiện: 2008 - 2010

Mục tiêu: 

- Làm rõ cơ sở khoa học về chính sách pahst triển nguồn nhân lực nông thôn.

- Đánh giá đúng thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam.

- Đề xuất hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam đến năm 2020. 

Sản phẩm: 

- Báo cáo tổng hợp.

- 10 chuyên đề.

- 1 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

Tên đề tài:  Nghiên cứu chính sách quản lý rủi ro trong ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam

Loại đề tài: 

Chủ nhiệm đề tài: 

Năm thực hiện: 

Mục tiêu: 

Sản phẩm: 

Tên đề tài:  Giải pháp nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu viên trong đào tạo tiến sĩ tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Loại đề tài: 

Chủ nhiệm đề tài: 

Năm thực hiện: 

Mục tiêu: 

Sản phẩm: 

Tên đề tài: Phát triển nông thôn dựa vào sự tham gia của cộng đồng theo mô hình Saemaul Undong, Hàn Quốc

Loại đề tài: 

Chủ nhiệm đề tài: 

Năm thực hiện: 

Mục tiêu: 

Sản phẩm: 

Tên đề tài: Nghiên cứu chuỗi ngành hàng lúa gạo và khoai tây ở Việt Nam

Loại đề tài: 

Chủ nhiệm đề tài: 

Năm thực hiện: 

Mục tiêu: 

Sản phẩm: 

Tên đề tài: Tác động của chính sách kinh tế đến phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng và giải pháp

Loại đề tài: 

Chủ nhiệm đề tài: 

Năm thực hiện: 

Mục tiêu: 

Sản phẩm: 

Tên đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở ĐBSH

Loại đề tài:   

Chủ nhiệm đề tài: 

Năm thực hiện: 

Mục tiêu: 

Sản phẩm: 

Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh nông nghiệp ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Loại đề tài: 

Chủ nhiệm đề tài:

Năm thực hiện:

Mục tiêu: 

Sản phẩm:

Thứ hai, 19 Tháng 1 2015 15:26

Đề tài đã thực hiện

Written by
STT Tên đề tài Năm thực hiện Chủ nhiệm đề tài
1 Xây dựng Bộ chỉ số Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2011- 2015 2013 PGS.TS Trần Đình Thao
2 Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các chính sách xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 2012 TS. Trần Đình Thao
3 Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh nông nghiệp ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng 2010  
4 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng bằng sông Hồng 2010  
5 Tác động của chính sách kinh tế đến phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng và giải pháp 2010  
6 Nghiên cứu chuỗi ngành hàng lúa gạo và khoai tây ở Việt Nam 2010  
7 Phát triển nông thôn dựa vào sự tham gia của cộng đồng theo mô hình Saemaul Undong, Hàn Quốc 2009  
8 Giải pháp nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu viên trong đào tạo tiến sĩ tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2009  
9 Nghiên cứu chính sách quản lý rủi ro trong ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam 2009

 

10 Nghiên cứu chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn đến 2020 2009  
11 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng đến 2020 2009  

 

 

Lịch

Dự án triển khai

   

  Tư vấn lập Quy hoạch phát triển sản

  xuất nông nghiệp và lập Đề án xây

  dựng nông thôn mới 16 xã

  huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

  Tư vấn lập Quy hoạch phát triển 

  sản xuất nông nghiệp và

  lập Đề án xây dựng NTM

  4 xã huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

  Tư vấn Phương án dồn thửa
  đổi ruộng đất nông nghiệp
  và đo đạc lập bản đồ địa chính
  trên địa bàn xã Chỉ Đạo,
  huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
  Tư vấn lập quy hoạch sản xuất
  nông nghiệp 14 xã huyện
  Yên Khánh và Gia Viễn,
  tỉnh Ninh Bình

   

Thông báo

Quảng cáo