Liên kết website

Thống kê

001297108
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
20
14
82
61954
707
506
1297108

Your IP: 18.212.206.217
Server Time: 2019-02-22 17:19:31
4 1 5 WP_20150106_008

Bản quyền thuộc Viện Kinh Tế & Phát Triển - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Bản quyền thuộc Viện Kinh Tế & Phát Triển - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Bản quyền thuộc Viện Kinh Tế & Phát Triển - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Super User

Super User

Ngày 29/01, tại UBND uyện Gia Bình, đoàn cán bộ tư vấn Viện Kinh tế và Phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có buổi báo cáo thẩm định phê duyệt nội dung Quy hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án xây dựng NTMcủa 4 xã Xuân Lai, Đại Lai, Bình Dương, Nhân Thắng huyện Gia Bình. 

Thành phần tham dự hội thảo gồm có các ban ngành tại địa phương như Phòng Nông nghiệp; Phòng Công thương; Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Tài chính Kế hoạch; Phòng Y tế; Phòng Thống kê; Phòng Giáo dục và đại diện UBND các xã. 

Tại buổi làm việc, Cán bộ Viện Kinh tế và Phát triển báo cáo nội dung Quy hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án của từng xã: Tình hìnhthực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; định hướng và kế hoạch hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM; Thực trạng sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; Quy hoạch sản xuất nông nghiệp và quy hoạch hạ tâng phục vụ sản xuất nông nghiệp đến năm 2020.

Đại điện các Phòng ban, UBND xã góp ý bổ sung và định hướnghoàn thiện Quy hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án xây dựng NTM. Đặc biệt, cần chú trọng trong xây dựng Quy hoạch sản xuất nông nghiệp đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương và xu hướng phát triển của nền kinh tế và thị trường trong tương lai. 

Sau thời gian trao đổi, thảo luận. Trưởng phòng nông nghiệp huyện Gia Bình đánh giá cao kết quả tư vấn lập Quy hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án xây dựng NTM. Tuy nhiên, đề nghị cán bộ địa chính xã kết hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Công thươnghuyện Gia Bình hỗ trợ đơn vị tư vấn hoàn thành Quy hoạch. 

Kết thúc hội thảo, Viện Kinh tế và Phát triển đã thống nhất và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các ban ngành và đại diện UBND các xã. 

 

List of Project

 

1 Attracting foreign direct investment in agriculture sector 
2 Commercializing products made from agricultural waste (Cooperate with Water International Institute)
3 Researching on the solution to strengthen the implementation in tax obligations and enhance the social responsibilities of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Daklak provice
4 Planning the Development of Production at 14 communes in 2 districts (Yen Khanh, Gia Vien) in Ninh Binh Province
5 Detailed planning the Agri-forestry production and proposing the New rural construction at commune-level at 14 communes in 2 districts (Thuan Thanh, Gia Binh) in Bac Ninh Province
6 Planning the Agri-forestry production at Quang Chau village of youth establishing business in Quang Binh Province (Construction proposal of The national-wide village of youth establishing business)
7 Planning  the Agri-forestry production at Tay Ky Anh village of youth establishing business in Ha Tinh Province (Construction  proposal of The national-wide village of youth establishing business)
8 Investigating and surveying the cooperative team, construction the operation manual and standardisation the supporting process of the establishment and operation of cooperative team/ hobby group at Tuyen Quang Province
9 Detailed planning Agri-forestry production and proposing the New rural construction at commune-level at 6 communes in 2 districts (Thuan Thanh, Gia Binh) in Bac Ninh Province
10 Planning  the Agri-forestry production at Pung Banh village of youth establishing business in Son La Province (Construction proposal of The national-wide village of youth establishing business)
11 Establishing the set of monitoring indicators, assessing the implementation of the population distribution program period in 2011 Proposal of Ministry of Agriculture and rural development
12 Investigating, surveying and evaluating the actual situation of the mechanism of enhancing competition in agriculture sector; proposing to improve the investment environment and the service provision in agriculture setor in Ninh Thuan Province
13 Mid-period Montoring  and Assessing The ACP projectcte service provision in agriculture setor in Ninh
14 Organizing two agricultural extension professional training classion in agriculture setor in Ninh Thuan Provincee sector agricultural extension effectivenesson professional training classion in agriculture setor
15 Assessing the agricultural extension work in period 2010 patory technological developmentnt ovincee sector
16 Innovating the organizational forms of production in Hai Phong rural agriculture in period 2010
17 Reseaching and Proposing to perfect the new rural construction policy appropriate to the condition of Bac Ninh province until 2020
18 Planning the development of production at 13 communes in 3 districts (Yen Khanh, Nho Quan, Gia Vien) in Ninh Binh Province
19 Detailed planning  the center construction of 13 communes in Quynh Phu district, Thai Binh Province
20 Establishing the pattern n er construction of 13 communes in Quynh Phu district, Thai Binh Prove An Provincecei
21 Land-use planning at 10 communes in Quynh Phu District, Thai Binh Province
22 Detailed Planning the construction of the traffic and irrigation in field at 10 communes in Quynh Phu district, Thai Binh Province
23 Land-use planning at 4 communes in 2 districts (Yen Khanh, Gia Vien) in Ninh Binh Province
24 Genaral Planning the new rural construction at 2 communes: Yen Bong, Lien Hoa in Lac Thuy district, Hoa Binh Province
25 Planning the new rural construction at Chau Son communes in Ba Vi district, Ha Noi
26 Planning the new rural construction in 3 districts: Tam Dao, Lap Thach, Tam Nong in Vinh Phuc Province
27 Planning the new rural construction at Le Chi communes in Gia Lam district, Ha Noi
28 Consulting to establish the proposal the new rural construction at Le Chi communes in Gia Lam district, Ha Noi
29 Consulting to establish the proposal the new rural construction at Chau Son commune in Ba Vi district, Ha Noi
30 Consulting to establish the proposal the new rural construction  at Chau Son commune in Ba Vi district, Ha Noi
31 Consulting to establish the proposal the new rural construction at Phu Phuong commune in Ba Vi district, Ha Noi
32 Consulting to establish the proposal the new rural construction at Tho Loc commune in Phuc Tho district, Ha Noi
33 Consulting to establish the proposal the new rural construction at Duong Ha commune in Gia Lam district, Ha Noi
34 Consulting to establish the proposal the new rural construction at Yen Thuong commune in Gia Lam district, Ha Noi 
35 Researching on the solution to enhance the association between famers, scientists and enterprises in agricultural manufacture and business in Red River Delta provinces
36 Solution to enhance competive ability of small and middle enterprises (SMEs) in Red River Delta
37 The impact of economic policy to the development of agriculture and rural in Bac Ninh province: actual situation and solution
38 Researching on the comodity chain of rice and potato in Viet Nam
39 Measuring, surveying and establishing 3 projects of population arrangement associated with the foothills in the disaster risk area in Ha Giang Province (subcontractor)
40 Measuring, surveying and establishing the projects of population arrangement associated in landslide area at Thang Cuong commune in Yen Dung district 
41 Consulting and establishing the investment report of the project Migrating and Resettling population of Tieu xa village, Giang Son commune out of the landslide area in the bank of Duong River
42 Rural developing based on the community participation according Saemaul Undong pattern, Korea 
43 Solution of Enhancing the scientific research ability of researcher in PhD trainning in Hanoi Agricultural University
44 National Workshop about Agricuture, Rural and Famers
45 Researching on risk management policy in pig farming sector in Vietnam
46 Researching on policy development in rural human resources to 2020
47 Researching on proposed solutions to develop the small and middle enterprises (SMEs) in HaiPhong until 2020
48 Market economic knowledge trainning for the chairman of agricultural cooperatives in Red river Delta area
49 Strengthening the capability of officers in Hanoi Agricultural University 
50 Accounting knowledge training for chief accountant of Cooperative
51 Supporting the agricultural development through the strengthen of governance capability of Agricultural  Cooperative
52 Consulting and establishing the projects of population arrangement in disaster affected area at Cam Thuy District, Thanh Hoa Province
53 Consulting and establishing the projects of population arrangement in disaster affected area at Ba Thuoc District, Thanh Hoa province
54 Consulting the proposal of porove the theoretical perspective system about agriculture, farmer and rural in the period of strengthening the industrialization and modernization
55 Independent Consulting and Assessing about The proposal of  rural pattern construction of Ministry of Agriculture and rural development
56 Consulting the poverty reduction project in the 61 poorest districts in the nation Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs
57 Surveying the state of children in especially difficult circumstances Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs
58 Trainning the production and business plan for business owners in Thai Binh, Hung Yen, Bac Giang, Ha Noi
59 Assessing the trainning of rural local officers outside Hanoi

•       Our vision

Become a leading sustainable economics development study, training institution in Vietnam, and the South East Asia

•       Our mission

The IED is to contribute to the transition to economy development in Vietnam through the use of economical knowledge and capacity in policy making process 

•       Our goals

To enhance the capacity of Vietnamese researchers in teaching, doing research and giving policy advices in terms of sustainable economics development;

To support empirical research that could create policy impacts in the transition to sustaiable economic development in Vietnam;

To connect researchers and policy makers for better collaboration in promoting growth and sustainable economics development in Vietnam;

To provide consultant services in environmental and resource policies.

STT Nội dung tập huấn Năm Ghi chú
1 Phương pháp tổ chức giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông 2013 Nghiệp vụ khuyến nông
2 Kỹ năng phát triển công nghệ có sự tham gia 2013 Nghiệp vụ khuyến nông
3 Tăng cường năng lực cho cán bộ các trường đại học nông nghiệp Việt Nam 2008  
4 Đào tạo kiến thức Kinh tế thị trường cho chủ nhiệm HTX nông nghiệp vùng ĐBSH 2007  
5 Đào tạo kiến thức kế toán cho kế toán trưởng của HTX 2007  
6 Hỗ trợ phát triển nông thôn thông qua việc tăng cường năng lực quản trị HTX nông nghiệp 2007  

 

STT Tên dự án Năm thực hiện
1 Điều tra khảo sát các tổ Hợp tác, xây dựng sổ tay vận hành và chuẩn hóa quy trình hỗ trợ thành lập và vận hành các tổ hợp tác/nhóm sở thích tại tỉnh Tuyên Quang 2013
2 Tư vấn lập "Quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và Đề án xây dựng Nông thôn mới cấp xã" ở 6 xã thuộc 2 huyện Thuận Thành và Gia Bình tỉnh Bắc Ninh 2013
3 Tư vấn Lập quy hoạch phát triển nông thôn, lâm nghiệp Làng thanh niên lập nghiệp Púng Bánh, tỉnh Sơn La 2013
4 Đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông giai đoạn 2010-2011 và nhu cầu khuyến nông đến năm 2015 2013
5 Khảo sát, điều tra đánh giá thực trạng cơ chế nâng cao cạnh tranh nghành nông nghiệp, đề xuất cải thiện môi trường đầu tư và cung cấp dịch vụ nghành nông nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận 2013
6 Giám sát, đánh giá giữa kỳ hoạt động dự án ACP giai đoạn 3/2009 - 6/2012 tỉnh Ninh Thuận 2013
7 Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới Hải Phòng đến 2020 2012 - 2013
8 Tư vấn Quy hoạch phát triển sản xuất 13 xã thuộc 3 huyện (Yên Khánh, Nho Quan, Gia Viễn) tỉnh Ninh Bình 2012 - 2013
9 Tư vấn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm 18 xã huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 2012
10  Tư vấn lập Đề án xây dựng NTM tại 2 xã Yên Phú, Giai Phạm huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 2012
11 Tư vấn Xây dựng mô hình “Phát triển trồng mây tại các huyện vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An” 2011 - 2012
12 Tư vấn lập Quy hoạch sử dụng đất 10 xã huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 2011 - 2012
13 Tư vấn lập Quy hoạch chi tiết giao thông- thủy lợi nội đồng 10 xã huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 2011 - 2012
14 Tư vấn lập Quy hoạch sử dụng đất ở 4 xã thuộc 2 huyện (Yên Khánh, Gia Viễn) tỉnh Ninh Bình 2011 - 2012
15 Tư vấn lập Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 4 xã thuộc 2 huyện (Yên Khánh, Gia Viễn) tỉnh Ninh Bình 2011 - 2012
16 Tư vấn lập Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 2 xã Yên Bồng, Liên Hòa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 2011
17 Tư vấn lập Quy hoạch nông thôn mới xã Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội  2011
18 Tư vấn lập Quy hoạch nông thôn mới ở 3 huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Tam Nông, tỉnh Vĩnh Phúc 2011
19 Tư vấn lập Quy hoạch nông thôn mới xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội  2011
20 Tư vấn lập đề án “Xây dựng đề án nông thôn mới tại xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội” 2011
21 Tư vấn lập đề án “Xây dựng đề án nông thôn mới tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội” 2011
22 Tư vấn lập đề án “Xây dựng đề án nông thôn mới tại xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội” 2011
23 Tư vấn lập đề án “Xây dựng đề án nông thôn mới tại xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội” 2011
24 Tư vấn lập đề án “Xây dựng đề án nông thôn mới tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội” 2011
25 Tư vấn lập đề án “Xây dựng đề án nông thôn mới tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội” 2011
26 Tư vấn lập đề án “Xây dựng đề án nông thôn mới tại xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội” 2011
27 Tư vấn lập đề án “Xây dựng đề án nông thôn mới tại xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội” 2011
28 Tư vấn lập đề án “Xây dựng đề án nông thôn mới tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội” 2011
29 Tư vấn lập ĐA “Xây dựng đề án nông thôn mới tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội” 2010
30 Tư vấn Đo đạc, khảo sát lập 03 dự án sắp xếp dân cư gắn với hạ sơn vùng nguy cơ thiên tai tỉnh Hà Giang (nhà thầu phụ) 2009
31 Tư vấn Đo đạc, khảo sát lập dự án “Sắp xếp, bố trí dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng” (nhà thầu phụ) 2009
32 Tư vấn lập báo cáo đầu tư dự án: Di dân tái định cư thôn Tiêu Xá, xã Giang Sơn ra khỏi vùng bị sạt lở bờ sông Đuống (nhà thầu phụ) 2009

 

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng đến 2020

Thuộc chương trình: Khoa học - công nghệ có mục tiêu

Chủ nhiệm đề tài: GS. TS Phạm Vân Đình 

Năm thực hiện: 2009

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng phát triển DN nhỏ và vừa phục vụ Phát triển nông thôn Hải Phòng, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu cho phát triển DN nhỏ và vừa phục vụ Phát triển nông thôn trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Sản phẩm: 

- Tập số liệu điều tra đã xử lý.

- Báo cáo chuyên đề: 8

- Báo cáo kết quả tổng hợp.

- Kỷ yếu hội thảo.

- Bài báo về thực trạng và giải pháp phát triển DN nhỏ và vừa phục vụ phát triển nông thôn.

- Hướng dẫn tốt nghiệp 01 thạc sỹ.

Tên đề tài:  Nghiên cứu chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn đến 2020

Thuộc lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: GS. TS Phạm Vân Đình

Năm thực hiện: 2008 - 2010

Mục tiêu: 

- Làm rõ cơ sở khoa học về chính sách pahst triển nguồn nhân lực nông thôn.

- Đánh giá đúng thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam.

- Đề xuất hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam đến năm 2020. 

Sản phẩm: 

- Báo cáo tổng hợp.

- 10 chuyên đề.

- 1 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

Tên đề tài:  Nghiên cứu chính sách quản lý rủi ro trong ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam

Loại đề tài: 

Chủ nhiệm đề tài: 

Năm thực hiện: 

Mục tiêu: 

Sản phẩm: 

Tên đề tài:  Giải pháp nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu viên trong đào tạo tiến sĩ tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Loại đề tài: 

Chủ nhiệm đề tài: 

Năm thực hiện: 

Mục tiêu: 

Sản phẩm: 

Page 1 of 3

Lịch

Dự án triển khai

   

  Tư vấn lập Quy hoạch phát triển sản

  xuất nông nghiệp và lập Đề án xây

  dựng nông thôn mới 16 xã

  huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

  Tư vấn lập Quy hoạch phát triển 

  sản xuất nông nghiệp và

  lập Đề án xây dựng NTM

  4 xã huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

  Tư vấn Phương án dồn thửa
  đổi ruộng đất nông nghiệp
  và đo đạc lập bản đồ địa chính
  trên địa bàn xã Chỉ Đạo,
  huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
  Tư vấn lập quy hoạch sản xuất
  nông nghiệp 14 xã huyện
  Yên Khánh và Gia Viễn,
  tỉnh Ninh Bình

   

Thông báo

Quảng cáo