ADOdb - Another DB access (PHP)

ADOdb jest skrótem od Active Data Objects Data Base. Aktualnie wspierane są MySQL, PostgreSQL, Interbase, Firebird, Informix, Oracle, MS SQL 7, Foxpro, Access, ADO, Sybase, FrontBase, DB2, SAP DB, SQLite i generic ODBC. Sterowniki do Sybase, Informix, FrontBase i PostgreSQL znajdują się w dystrybucjach. Znajdują się tutaj \(mini)xampp\php\pear\adodb.

Na przykład:

  Serwer baz danych (MySQL, Oracle ..?)   Host serwera DB (nazwa lub IP)
   
       
  Login   Hasło
   
       
  Aktualna baza znajduje się na tym serwerze   Wybrana tabela z bazy danych
   
       
     

 

 

Zobacz źródło tutaj