Stan XAMPP

Na tej stronie możesz znaleźć wszystkie informacje o usługach, zarówno tych uruchomionych i działających jak i tych nieaktywnych.


Komponent

Stan

Informacje

Baza danych MySQL AKTYWNY 
PHP AKTYWNY 
HTTPS (SSL) AKTYWNY 
Common Gateway Interface (CGI) AKTYWNY 
Server Side Includes (SSI) AKTYWNY 
Usługa SMTP NIEAKTYWNY 
Usługa FTP AKTYWNY 

Pewne zmiany w konfiguracji mogą czasem powodować niepoprawne wyświetlanie stanu aktywności w raporcie. Z usługą SSL (https://localhost) wszystkie te raporty nie działają!