Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ ba , 22/02/2011 - 5:35:27 PM

Thông báo số 105/NNH-TCCB ngày 21/02/2011 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Quy định về Tuyển dụng và sử dụng cán bộ, viên chức của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

            Căn cứ tình hình cụ thể của Nhà trường, trước khi xét hết tập sự, bổ nhiệm vào ngạch và ký hợp đồng làm việc có thời hạn 36 tháng (đối với ngạch chuyên viên, giảng viên và tương đương), Nhà trường yêu cầu các khoa/phòng, bộ môn và các cán bộ, viên chức (có tên trong danh sách kèm theo) cần phải chuẩn bị hồ sơ để xét hết tập sự bao gồm những tài liệu và tiến hành theo trình tự sau:

                 1. Bản kiểm điểm của cá nhân (theo đề cương tập sự) trong thời gian tập sự (Mẫu 1);

                2. Các văn bằng, chứng chỉ của ngạch được tuyển dụng và trình độ ngoại ngữ, tin học được quy định tại Mục 1, Điều 6 của Quy định về Tuyển dụng và sử dụng cán bộ, viên chức được ban hành kèm theo Quyết định số 1832/QĐ-NNH ngày 9/12/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

                3. Biên bản giảng thử (Mẫu 2) - Dùng cho cán bộ, viên chức tập sự ngạch giảng viên;

                4. Bản đánh giá của người hướng dẫn về các nội dung tập sự đã ghi trong đề cương tập sự (Mẫu 3);

                5. Biên bản họp Bộ môn xét hết tập sự (Mẫu 4).

                6. Biên bản họp xét hết tập sự của đơn vị:

            - Đối với Khoa thành phần gồm Ban Chủ nhiệm khoa, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn Khoa, Trưởng (hoặc Phó) các Bộ môn và Trợ lý tổ chức - (Mẫu 4)

            - Đối với các đơn vị khác thành phần gồm cán bộ, viên chức trong đơn vị (Mẫu 5).

          7. Công văn của Khoa/Phòng về việc đề nghị xét hết tập sự.

            Các văn bản, tài liệu trên đề nghị đơn vị tập hợp và chuyển về phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất ngày 12/08/2011.

                Nội dung Thông báo, các mẫu văn bản về việc xét hết tập sự xem tại website của Phòng Tổ chức cán bộ http:://www.hua.edu.vn/tccb (Mục Tập sự - Hết tập sự).

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS. Trần Đức Viên  (đã ký)

 

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu VT,TC,LT(30).

 

1.    Thông báo số 1140/NNH-TCCB ngày 27/9/2010

 

2.    Danh sách cán bộ, viên chức: hướng dẫn tập sự và tập sự

 

3. Các mẫu:  Số 1 ;  Số 2 ;  Số 3 ;  Số 4 ;  Số 5

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 1140/NNH-TCCB ngày 27/9/2010 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự tuyển đợt II năm 2009 (ký hợp đồng tháng 3/2010) (27/09/2010)
 • Quyết định số 1657/QĐ-NNH ngày 23/9/2010 Về việc: Cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đối với những người mới được tuyển dụng đợt I năm 2010 (23/09/2010)
 • Quyết định về việc công nhận hết tập sự đợt tháng 8 năm 2010 (08/09/2010)
 • Thông báo số 417/NNH-TCCB ngày 27/4/2010 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (27/04/2010)
 • Quyết định số 659/QĐ-NNH ngày 26/4/2010 Về việc: Cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đối với những người mới được tuyển dụng đợt II năm 2009 (26/04/2010)
 • Thông báo số 261/NNH-TCCB về Kết quả đánh giá thời gian tập sự tuyển dụng đợt II năm 2008 (24/03/2010)
 • Thông báo số 50/NNH-TCCB ngày 15/01/2010 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (15/01/2010)
 • Quyết định của Hiệu trưởng đối với cán bộ, viên chức tuyển dụng đợt I năm 2008 và cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự (03/09/2009)
 • Thông báo số 962/NNH-TCCB ngày 01/9/2009 về kết quả đánh giá thời gian tập sự giảng dạy đợt tuyển dụng tháng 08/2008 (01/09/2009)
 • Quyết định số 1205/QĐ-NNH ngày 01/9/2009 Về việc: Cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đối với những người mới được tuyển dụng đợt I năm 2009 (01/09/2009)
 • Quyết định số 869/QĐ-NNH về việc của cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đối với những người mới được tuyển dụng khối PV và QLGD năm 2008 (23/06/2009)
 • Quyết định số 476/QĐ-NNH ngày 24/4/2009 Về việc Công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức (24/04/2009)
 • Thông báo số 132/NNH-TCCB Về việc Đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự giảng dạy tuyển dụng đợt I năm 2008 (22/04/2009)
 • Quyết định số 437/QĐ-NNH Về việc: Cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đối với những người mới được tuyển dụng ngạch giảng viên đợt II năm 2008 (22/04/2009)
 • Thông báo về việc Tổ chức đánh giá hết thời gian tập sự, nâng ngạch năm 2009 (06/04/2009)
 • Quyết định số 123/QĐ-NNH Về việc Công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức (10/02/2009)
 • Thông báo số 26/NNH-TCCB về Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008 (10/02/2009)
 • Thông báo số 1379/NNH-TCCB về Kết quả đánh giá thời gian tập sự đợt 10/2007 (18/11/2008)
 • Quyết định số 1610/NNH-TCCB về việc Công nhận hết tập sự đợt tuyển tháng 04/2008 (10/11/2008)
 • Quyết định số 1278 /QĐ-NNH Về việc: Cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đối với những người mới được tuyển dụng ngạch giảng viên đợt I năm 2008 (01/10/2008)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 525/HVN-TCCB ngày 07/05/2015 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (1325 lượt)

  Thông báo số 625/NNH-TCCB ngày 19/6/2014 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (1440 lượt)

  Quyết định số 256/QĐ-NNH ngày 18/02/2014 về việc cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đợt tuyển dụng năm 2013 (1047 lượt)

  Thông báo số 896/NNH-TCCB ngày 19/8/2013 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (1802 lượt)

  Thông báo số 480/NNH-TCCB ngày 15/5/2013 Về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (1931 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4696 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn