Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ sáu, ngày 9/12/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 18/11/2013 - 11:14:13 AM

Giấy mời Dự lễ kỷ niệm và vinh danh các nhà giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2013)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

—————————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày  15   tháng  11  năm 2013

 

 

GIẤY MỜI

 

 

                        Kính gửi:           Các đơn vị và các cá nhân

                                                (có tên trong danh sách đính kèm)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

 

Kính mời:

Đại diện đơn vị và các cá nhân

Đến:

Dự lễ kỷ niệm và vinh danh các nhà giáo

nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2013)

Thời gian:

08 giờ 00 phút, thứ 3, ngày 19 tháng 11 năm 2013

Địa điểm:

Hội trường 207, Giảng đường Nguyễn Đăng

 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Đức Viên

 

 

 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN

 

I. Danh sách tập thể

 

STT

Đơn vị

1.          

Khoa Quản lý đất đai

2.          

Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai, Khoa Quản lý đất đai

3.          

Khoa Thú y

4.          

Bộ môn Bệnh lý, Khoa Thú y

5.          

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

6.          

Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản

7.          

Bộ môn Sinh học động vật, Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản

8.          

Khoa Công nghệ thông tin

9.          

Bộ môn Toán học, Khoa Công nghệ thông tin

10.       

Bộ môn Di truyền Giống, Khoa Nông học

11.       

Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

12.       

Phòng Tổ chức cán bộ

13.       

Ban Quản lý đào tạo

 

II. Danh sách cá nhân

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

1.          

Ông

Đặng Thái Hải

Khoa Chăn nuôi và NTTS

2.          

Ông

Bùi Quang Tuấn

Khoa Chăn nuôi và NTTS

3.          

Trần Thị Nắng Thu

Khoa Chăn nuôi và NTTS

4.          

Ông

Đào Quang Kế

Khoa Cơ - Điện

5.          

Ông

Trần Như Khuyên

Khoa Cơ - Điện

6.          

Ông

Tống Văn Hải

Khoa Công nghệ sinh học

7.          

Ông

Phan Hữu Tôn

Khoa Công nghệ sinh học

8.          

Ông

Nguyễn Duy Bình

Khoa Công nghệ thông tin

9.          

Ông

Lê Hữu Ảnh

Khoa Kế toán và QTKD

10.       

Kim Thị Dung

Khoa Kế toán và QTKD

11.       

Bùi Thị Phúc

Khoa Kế toán và QTKD

12.       

Ngô Thị Thuận

Khoa Kinh tế và PTNT

13.       

Nguyễn Thị Minh Hiền

Khoa Kinh tế và PTNT

14.       

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Khoa Kinh tế và PTNT

15.       

Ông

Nguyễn Văn Song

Khoa Kinh tế và PTNT

16.       

Ông

Trần Đình Thao

Khoa Kinh tế và PTNT

17.       

Lê Thị Ngân

Khoa Lý luận chính trị và XH

18.       

Ông

Vũ Văn Tuấn

Khoa Lý luận chính trị và XH

19.       

Ông

Trần Đức Viên

Khoa Môi trường

20.       

Ông

Nguyễn Văn Viên

Khoa Nông học

21.       

Hồ Thị Thu Giang

Khoa Nông học

22.       

Ông

Nguyễn Đình Vinh

Khoa Nông học

23.       

Cao Việt Hà

Khoa Quản lý đất đai

24.       

Ông

Nguyễn Hữu Thành

Khoa Quản lý đất đai

25.       

Ông

Nguyễn Khắc Thời

Khoa Quản lý đất đai

26.       

Ông

Nguyễn Bá Hiên

Khoa Thú y

27.       

Ông

Nguyễn Hữu Nam

Khoa Thú y

28.       

Ông

Phạm Hồng Ngân

Khoa Thú y

29.       

Ông

Nguyễn Văn Thanh

Khoa Thú y

30.       

Ông

Chu Đức Thắng

Khoa Thú y

31.       

Đỗ Lê Anh

Nhà xuất bản ĐH Nông nghiệp

32.       

Ông

Dương Chí Dũng

Phòng CTCT và CTSV

33.       

Ông

Nguyễn Ích Tân

Phòng Hành chính - Tổng hợp

34.       

Ông

Võ Văn Nam

Phòng Quản trị, TB và XDCB

35.       

Ông

Phạm Bảo Dương

Phòng Tổ chức cán bộ

36.       

Ông

Lê Ngọc Tú

Phòng Tổ chức cán bộ

37.       

Ông

Nguyễn Đăng Thiện

TT Giáo dục thể chất và Thể thao

38.       

Ông

Hoàng Đức Liên

TT Thông tin - Thư viện Lương Định Của

39.       

Phạm Thị Thanh Mai

TT Thông tin - Thư viện Lương Định Của

40.       

Ông

Trần Văn Quang

Viện Nghiên cứu và PTCT

41.       

Nguyễn Thị Trâm

Viện Nghiên cứu và PTCT

42.       

Ông

Bùi Việt Đức

Viện Phát triển Công nghệ Cơ-Điện

 

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 1244/NNH-TCCB ngày 05/12/2012 về việc thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu năm 2013 (05/12/2012)
 • Thông báo số 994/NNH-TCCB ngày 04/10/2012 Về việc bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức (05/10/2012)
 • Thông báo số 712/NNH-TCCB ngày 19/7/2012 về việc xin ý kiến về Quy định phân công nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý đào tạo (19/07/2012)
 • Thông báo số 564/NNH-TCCB ngày 13/6/2012 về việc kê khai lý lịch khoa học (18/06/2012)
 • Thông báo số 245/NNH-TCCB ngày 26/3/2012 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 (26/03/2012)
 • Thông báo số 943/NNH-TCCB ngày 15/9/2011 về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2012 (15/09/2011)
 • Thông báo số 05/NNH-TCCB ngày 07/01/2011 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2010 (08/01/2011)
 • Thông báo số 175/NNH-TCCB ngày 01/11/2010 về việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (01/11/2010)
 • Thông báo số 24/NNH-TCCB ngày 01/02/2010 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2010 (01/02/2010)
 • Danh sách cán bộ, viên chức (21/10/2009)
 • Thông báo về việc đổi tên một số đơn vị trong Trường (11/10/2009)
 • Đôn đốc việc kê khai tài sản, thu nhập (29/05/2009)
 • Thông báo số 105/NNH-TCCB ngày 07/04/2009 về việc Kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP (08/04/2009)
 • Về việc đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (15/03/2008)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 (12658 lượt)

  Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 (1648 lượt)

  Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (1254 lượt)

  Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018 (1970 lượt)

  Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (1190 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4862 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2566 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3749 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4842 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3125 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn