Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 22/2/2024 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ sáu , 28/08/2015 - 9:18:24 AM

Thông báo số 05/TB-HĐCDGSLNNL ngày 27/8/2015 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 tại Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

HĐCD GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

HĐCDGS LIÊN NGÀNH

NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP

—————————

Số: 05/TB-HĐCDGSLNNL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    27   tháng  8  năm 2015

Về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015

 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân

 

 

            Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Hội đồng đã tiếp nhận được hồ sơ của 28 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

            Căn cứ các văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015, trong các ngày 26 tháng 8 năm 2015 đến ngày 27 tháng 8 năm 2015, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp đã tiến hành họp xét và công nhận cho các 28 ứng viên có tên dưới đây đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015.

TT

Họ và tên ứng viên

Chức

danh

Ngành

Nơi công tác

1

Trần Văn Chứ

GS

Lâm nghiệp

Trường ĐH Lâm nghiệp

2

Phạm Tiến Dũng

GS

Nông nghiệp

HV Nông nghiệp Việt Nam

3

Lê Huy Hàm

GS

Nông nghiệp

Viện Di truyền nông nghiệp

4

Đặng Văn Minh

GS

Nông nghiệp

ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên

5

Nguyễn Hồng Sơn

GS

Nông nghiệp

Viện Khoa học Nông nghiệp VN

6

Ngô Thế Ân

PGS

Nông nghiệp

HV Nông nghiệp Việt Nam

7

Phan Đình Binh

PGS

Nông nghiệp

ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên

8

Nguyễn Trọng Bình

PGS

Lâm nghiệp

Trường ĐH Lâm nghiệp

9

Hà Viết Cường

PGS

Nông nghiệp

HV Nông nghiệp Việt Nam

10

Phạm Thế Dũng

PGS

Lâm nghiệp

Viện KH Lâm nghiệp Nam Bộ

11

Đặng Văn Đông

PGS

Nông nghiệp

Viện Nghiên cứu rau quả

12

Tăng Thị Hạnh

PGS

Nông nghiệp

HV Nông nghiệp Việt Nam

13

Trần Thị Minh Hằng

PGS

Nông nghiệp

HV Nông nghiệp Việt Nam

14

Vũ Thị Thu Hiền

PGS

Nông nghiệp

HV Nông nghiệp Việt Nam

15

Nguyễn Quang Học

PGS

Nông nghiệp

HV Nông nghiệp Việt Nam

16

Nguyễn Thành Hối

PGS

Nông nghiệp

Trường ĐH Cần Thơ

17

Hà Văn Huân

PGS

Lâm nghiệp

Trường ĐH Lâm nghiệp

18

Châu Minh Khôi

PGS

Nông nghiệp

Trường ĐH Cần Thơ

19

Trịnh Hữu Liên

PGS

Nông nghiệp

Trường ĐH Thành Đô

20

Nguyễn Văn Nam

PGS

Nông nghiệp

Trường ĐH Tây Nguyên

21

Nguyễn Võ Châu Ngân

PGS

Nông nghiệp

Trường ĐH Cần Thơ

22

Phạm Phước Nhẫn

PGS

Nông nghiệp

Trường ĐH Cần Thơ

23

Lê Xuân Phương

PGS

Lâm nghiệp

Trường ĐH Lâm nghiệp

24

Trần Văn Quang

PGS

Nông nghiệp

HV Nông nghiệp Việt Nam

25

Đỗ Thị Tám

PGS

Nông nghiệp

HV Nông nghiệp Việt Nam

26

Nguyễn Bá Thông

PGS

Nông nghiệp

Trường ĐH Hồng Đức

27

Văn Phạm Đăng Trí

PGS

Nông nghiệp

Trường ĐH Cần Thơ

28

Đỗ Anh Tuân

PGS

Lâm nghiệp

Trường ĐH Lâm nghiệp

 

            Hội đồng xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt 2015 tại Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp.

            Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân có ý kiến phản ánh bằng văn bản xin gửi về Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp (GS. TS. Bùi Chí Bửu, số nhà 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Email: buichibuu@hcm.vnn.vn) trước ngày 05 tháng 9 năm 2015.

            Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

   - Như trên;

   - HĐCDGS Nhà nước (để b/c);

   - Thành viên HĐCDGSCS;

   - Lưu HĐCDGSLN.

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

GS.TS. Bùi Chí Bửu

 

 

Thông báo số 05/TB-HĐCDGSLNNL ngày 27/8/2015

 

HĐCDGS LN Nông nghiệp - Lâm nghiệp


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 04 /HĐCDGSLNNL ngày 10/8/2015 về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 tại HDCDGS liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp (10/08/2015)
 • Thông báo số 01/HĐCDGSCS-HVN ngày 07/7/2015 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 (07/07/2015)
 • Thông báo số 825/HVN-TCCB ngày 18/6/2015 về việc báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (18/06/2015)
 • Thông báo số 804/HVN-TCCB ngày 15/06/2015 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (15/06/2015)
 • Quyết định số 696/QĐ-HVN ngày 25/03/2015 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (25/03/2015)
 • Thông báo số 191/HVN-TCCB ngày 03/3/2015 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 (03/03/2015)
 • Thông báo số 131/HVN-TCCB ngày 05/02/2015 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (06/02/2015)
 • Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014 (22/01/2015)
 • Thông báo số 57/HVN-TCCB ngày 15/01/2015 về việc đề xuất số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 (15/01/2015)
 • Thông báo số 05 /TB-HĐCDGSLNNL về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 (13/12/2014)
 • Thông báo số 04/HĐCDGSLNNL ngày 28/11/2014 của HDCDGS Liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp về báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định ngoại ngữ (29/11/2014)
 • Thông báo số 1290/HVN-TCCB ngày 11/11/2014 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014 (11/11/2014)
 • Thông báo số 2764/HVN-TCCB ngày 03/11/2014 về việc báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (03/11/2014)
 • Thông báo số 1216/HVN-TCCB ngày 27/10/2014 về kế hoạch làm việc của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở và Báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (27/10/2014)
 • Thông báo số 782/HVN-TCCB ngày 24/7/2014 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 (24/07/2014)
 • Quyết định số 2549/QĐ-NNH ngày 02/12/2013 về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (03/12/2013)
 • Thông báo số 1302/NNH-TCCB ngày 15/11/2013 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (15/11/2013)
 • Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2013 (07/11/2013)
 • Thông báo số 1251/NNH-TCCB ngày 07/11/2013 về việc đề xuất bổ sung số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013 (07/11/2013)
 • Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (05/11/2013)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (737 lượt)

  Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ (602 lượt)

  Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (905 lượt)

  Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (1000 lượt)

  Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào? (577 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4992 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2698 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3847 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4933 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3231 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn