Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ sáu, ngày 9/12/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ bảy , 20/02/2016 - 1:21:01 AM

Các biểu mẫu dùng cho đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

Các biểu mẫu dùng cho đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

 

Chi tiết xem file đính kèm: Bieu_mau

 

Sách Văn bản pháp quy năm 2015: Sach_VBQP

---------------------------------------------------- 

 

Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký

xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2016

 

I. HỒ SƠ:

Hồ sơ được làm thành 03 bộ giống nhau trên giấy khổ A4, đóng bìa, có mục lục và đánh số trang. Mỗi bộ hồ sơ đóng thành 2 tập:

 

A. Tập I gồm:

       1) Trang bìa (mẫu số 7).

2) Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS hoặc PGS (mẫu số 1).

3) Báo cáo tổng quan kết quả NCKH, công nghệ và đào tạo.

Báo cáo tổng quan kết quả NCKH, công nghệ và đào tạo không quá 10 trang giấy khổ A4. Báo cáo cần nêu quá trình và những ý tưởng chủ yếu, hướng nghiên cứu chính, những đóng góp và kết quả nổi bật và những dự kiến trong NCKH, công nghệ và đào tạo. Lựa chọn tối đa 5 công trình khoa học tiêu biểu nhất của bản thân và thuyết minh vắn tắt về những công trình này.

4) Bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ của ứng viên.

5) Bằng tốt nghiệp ngoại ngữ hoặc tài liệu minh chứng sử dụng thành thạo ngoại ngữ.

6) Quyết định phong, công nhận hoặc bổ nhiệm chức danh PGS (đối với ứng viên GS).

7) Các quyết định giao hướng dẫn NCS, HV làm luận văn ThS, bác sĩ, dược sĩ làm chuyên khoa cấp II và sinh viên làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp đại học.

8) Bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, bằng chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp đại học của người học đã được cấp mà ứng viên được giao hướng dẫn.

9) Hợp đồng thỉnh giảng, bản nhận xét của thủ trưởng cơ sở GDĐH về kết quả đào tạo hoặc bản thanh lý hợp đồng thỉnh giảng đối với giảng viên thỉnh giảng.

10) Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, gồm: Quyết định hoặc hợp đồng giao thực hiện chương trình hoặc đề tài NCKH; Biên bản nghiệm thu đề tài; Báo cáo tóm tắt thực hiện đề tài của chủ nhiệm đề tài khi nghiệm thu.

Trường hợp ứng viên không tìm lại được những giấy tờ trên thì phải có văn bản của Thủ trưởng cơ quan cấp quản lý đề tài NCKH xác nhận các nội dung liên quan.

11) Văn bản xác nhận mục đích sử dụng sách của thủ trưởng cơ sở GDĐH .

12) Bằng phát minh, sáng chế và các tài liệu kèm theo.

13) Văn bản hoặc hợp đồng mời giảng dạy của cơ sở GDĐH nước ngoài (có ghi rõ thời gian giảng dạy hoặc NCKH) và Quyết định cử đi nước ngoài giảng dạy hoặc NCKH của cấp có thẩm quyền ở Việt Nam.

Ghi chú: 

- Các tài liệu ở các mục 2), 3), 11) là bản gốc.

- Các tài liệu ở các mục: 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13) là bản sao.

 

B. Tập II gồm: Bản chụp các bài báo khoa học đã được công bố, sách phục vụ đào tạo đã được xuất bản, nếu quá dầy có thể đóng thành một số quyển theo thứ tự IIa, IIb, …

Lưu ý:

1) Ứng viên tự đánh giá chất lượng khoa học và xếp theo mức độ chất lượng từ cao xuống thấp, theo từng loại công trình, không xếp theo thứ tự thời gian.

2) Ứng viên phải chịu trách nhiệm về sự chuẩn xác của các nội dung trong hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và các văn bản sao chụp. Khi cần thiết, HĐCDGS nhà nước, HĐCDGS ngành, liên ngành, HĐCDGS cơ sở có thể yêu cầu ứng viên nộp bản chính hoặc tài liệu gốc để đối chiếu.

 

II. NỘP HỒ SƠ:

1. Ứng viên nộp tại Văn phòng HĐCDGS nhà nước, chậm nhất là ngày 27/4/2016 (trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện):

- "Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS" (mẫu số 1) kèm 2 ảnh mầu 4 x 6: Gửi 01 bản “cứng” theo địa chỉ: Văn phòng HĐCDGSNN, tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội và bản “mềm” kê khai trên giao diện của Website HĐCDGSNN: www.hdcdgsnn.gov.vn.

- Ứng viên thuộc các cơ sở GDĐH không có HĐCDGS cơ sở và ứng viên là giảng viên thỉnh giảng nộp thêm đơn theo mẫu số 8.

2. Nộp tại HĐCDGS cơ sở, chậm nhất là  ngày 25/5/2016:

- Ứng viên là giảng viên thuộc biên chế của cơ sở GDĐH nộp hồ sơ tại HĐCDGS cơ sở của đơn vị mình;

- Ứng viên là giảng viên thuộc biên chế của cơ sở GDĐH không có HĐCDGS cơ sở và ứng viên là giảng viên thỉnh giảng nộp hồ sơ tại HĐCDGS cơ sở đã được Thường trực HĐCDGS nhà nước giới thiệu đến.

3. Riêng ứng viên thuộc các ngành Công nghệ thông tin, Toán học, Vật lý sau khi đạt kết quả tại HĐCDGS cơ sở thì gửi về Văn phòng HĐCDGSNN:

- Một bộ hồ sơ (bản cứng) như quy định;

- Hồ sơ (bản mềm) được kê khai trên giao diện của Website HĐCDGSNN: www.hdcdgsnn.gov.vn.

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 149/HVN-TCCB ngày 29/01/2016 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (30/01/2016)
 • Quyết định số 4103/QĐ-HVN ngày 21/12/2015 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (21/12/2015)
 • Thông báo số 1538/HVN-TCCB ngày 11/11/2015 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (11/11/2015)
 • Thông báo số 1450/HVN-TCCB ngày 23/10/2015 về việc đề xuất bổ sung số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 (23/10/2015)
 • Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 (22/10/2015)
 • Thông báo số 05/TB-HĐCDGSLNNL ngày 27/8/2015 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 tại Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp (28/08/2015)
 • Thông báo số 04 /HĐCDGSLNNL ngày 10/8/2015 về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 tại HDCDGS liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp (10/08/2015)
 • Thông báo số 01/HĐCDGSCS-HVN ngày 07/7/2015 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 (07/07/2015)
 • Thông báo số 825/HVN-TCCB ngày 18/6/2015 về việc báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (18/06/2015)
 • Thông báo số 804/HVN-TCCB ngày 15/06/2015 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (15/06/2015)
 • Quyết định số 696/QĐ-HVN ngày 25/03/2015 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (25/03/2015)
 • Thông báo số 191/HVN-TCCB ngày 03/3/2015 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 (03/03/2015)
 • Thông báo số 131/HVN-TCCB ngày 05/02/2015 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (06/02/2015)
 • Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014 (22/01/2015)
 • Thông báo số 57/HVN-TCCB ngày 15/01/2015 về việc đề xuất số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 (15/01/2015)
 • Thông báo số 05 /TB-HĐCDGSLNNL về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 (13/12/2014)
 • Thông báo số 04/HĐCDGSLNNL ngày 28/11/2014 của HDCDGS Liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp về báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định ngoại ngữ (29/11/2014)
 • Thông báo số 1290/HVN-TCCB ngày 11/11/2014 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014 (11/11/2014)
 • Thông báo số 2764/HVN-TCCB ngày 03/11/2014 về việc báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (03/11/2014)
 • Thông báo số 1216/HVN-TCCB ngày 27/10/2014 về kế hoạch làm việc của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở và Báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (27/10/2014)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (656 lượt)

  Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ (503 lượt)

  Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (833 lượt)

  Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (936 lượt)

  Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào? (538 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4862 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2566 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3749 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4842 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3125 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn