Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 29/9/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ sáu , 22/12/2017 - 9:12:33 PM

Thông báo số 05/ TB-HĐCDGSLNNL ngày 22/12/2017 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

HĐCD GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

HĐCD GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH

NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP

—————————

Số:   05/TB-HĐCDGSLNNL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    22   tháng  12  năm 2017

Về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

 

  

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân

 

 

            Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Hội đồng đã tiếp nhận được hồ sơ của 69 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

            Căn cứ các văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, trong các ngày 19 tháng 12 năm 2017 đến ngày 22 tháng 12 năm 2017, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp đã tiến hành họp xét và công nhận cho các 67 ứng viên có tên dưới đây đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

TT

Họ và tên ứng viên

Chức

danh

Ngành

Nơi công tác

1.                 

Phạm Văn Cường

GS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2.                 

Trần Văn Hâu

GS

Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ

3.                 

Trần Đăng Hòa

GS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

4.                 

Nguyễn Thế Hùng

GS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên

5.                 

Bảo Huy

GS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Tây Nguyên

6.                 

Võ Quang Minh

GS

Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ

7.                 

Phạm Văn Toản

GS

Nông nghiệp

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

8.                 

Đào Thanh Vân

GS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên

9.                 

Hồ Tuấn Anh

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

10.           

Lê Ngọc Anh

PGS

Nông nghiệp

Học viện nông nghiệp Việt Nam

11.           

Nguyễn Hoàng Anh

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

12.           

Nguyễn Văn Bé

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ

13.           

Lưu Minh Cúc

PGS

Nông nghiệp

Viện Di truyền nông nghiệp

14.           

Lê Như Cương

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15.           

Bùi Xuân Dũng

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

16.           

Trần Văn Dũng

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ

17.           

Nguyễn Thị Hồng Điệp

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ

18.           

Trần Thanh Đức

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

19.           

Lê Thị Giang

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

20.           

Nguyễn Văn Giang

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

21.           

Đồng Huy Giới

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

22.           

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

23.           

Tạ Thị Phương Hoa

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

24.           

Nguyễn Hải Hòa

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

25.           

Phan Thị Thanh Huyền

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

26.           

Phan Quốc Hưng

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

27.           

Trần Thị Lan Hương

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

28.           

Trần Đăng Khánh

PGS

Nông nghiệp

Viện Di truyền nông nghiệp

29.           

Nguyễn Thị Lân

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên

30.           

Nguyễn Hoàng Khánh Linh

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

31.           

Lê Hùng Lĩnh

PGS

Nông nghiệp

Viện Di truyền nông nghiệp

32.           

Nguyễn Thị Minh

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

33.           

Trần Thị Lệ Minh

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

34.           

Hà Thị Mừng

PGS

Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

35.           

Nguyễn Thị Thu Nga

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ

36.           

Đỗ Văn Nhạ

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

37.           

Phan Thị Phương Nhi

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

38.           

Trần Trọng Phương

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

39.           

Phạm Thị Minh Tâm

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

40.           

Phan Văn Tân

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Tây Nguyên

41.           

Lê Bảo Thanh

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

42.           

Lê Quốc Thanh

PGS

Nông nghiệp

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

43.           

Nguyễn Minh Thanh

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

44.           

Bùi Văn Thắng

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

45.           

Trần Nam Thắng

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

46.           

Nguyễn Đình Thi

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

47.           

Phạm Thị Kim Thoa

PGS

Lâm nghiệp

Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

48.           

Hoàng Vũ Thơ

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

49.           

Lê Văn Thơ

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên

50.           

Nguyễn Thị Thanh Thủy

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

51.           

Phạm Minh Toại

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

52.           

Phạm Văn Toàn

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ

53.           

Nguyễn Văn Toản

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

54.           

Ngô Thụy Diễm Trang

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ

55.           

Nguyễn Hiền Trang

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

56.           

Khuất Hữu Trung

PGS

Nông nghiệp

Viện Di truyền nông nghiệp

57.           

Lê Xuân Trường

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

58.           

Lý Tuấn Trường

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

59.           

Trần Thị Trường

PGS

Nông nghiệp

Viện Cây lương thực và CTP

60.           

Nguyễn Viết Tuân

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

61.           

Lê Minh Tường

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ

62.           

Vũ Mạnh Tường

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

63.           

Nguyễn Văn Việt

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

64.           

Trần Quốc Vinh

PGS

Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

65.           

Lê Quang Vĩnh

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

66.           

Phạm Thanh Vũ

PGS

Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ

67.           

Nguyễn Thị Yến

PGS

Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

 

            Hội đồng xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tại Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp.

            Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân có ý kiến phản ánh bằng văn bản xin gửi về Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp (GS. TS. Bùi Chí Bửu, số nhà 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Email: buu.bc@iasvn.org) trước ngày 30 tháng 12 năm 2017.

            Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

   - Như trên;

   - HĐCDGS Nhà nước (để b/c);           

   - Thành viên HĐCDGSCS;

   - Lưu HĐCDGSLN.

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

GS.TS. Bùi Chí Bửu

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 02 /HĐCDGSLNNL ngày 08/12/2017 về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tại HDCDGS liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp (08/12/2017)
 • Thông báo số 257/HĐCDGSCS-HVN ngày 28/11/2017 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (28/11/2017)
 • Thông báo số 254/HVN-TCCB ngày 22/11/2017 về việc báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (22/11/2017)
 • Thông báo số 247/HĐCDGSCS-HVN ngày 06/11/2017 của HĐ Chức danh giáo sư cơ sở năm 2017 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (07/11/2017)
 • Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2017 (11/07/2017)
 • Thông báo số 765/HVN-TCCB ngày 06/07/2017 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (06/07/2017)
 • Dự thảo Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (21/01/2076)
 • Quyết định số 99/QĐ-HVN ngày 12/01/2017 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (12/01/2017)
 • Thông báo số 1724/HVN-TCCB ngày 13/12/2016 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (13/12/2016)
 • Thông báo số 1432/HVN-TCCB ngày 13/10/2016 về việc đề xuất số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm năm 2016 (14/10/2016)
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam có thêm 10 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (13/10/2016)
 • Thông báo số 05/TB-HĐCDGSLNNL ngày 24/8/2016 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (25/08/2016)
 • Thông báo số 04 /HĐCDGSLNNL ngày 17/8/2016 về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 tại HDCDGS liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp (17/08/2016)
 • Thông báo số 03/HĐCDGSCS-HVN ngày 08/6/2016 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 (09/06/2016)
 • Thông báo số 02/HĐCDGSCS-HVN ngày 02/06/2016 về việc báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (03/06/2016)
 • Thông báo số 01/ HĐCDGSCS-HVN ngày 27/05/2016 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (27/05/2016)
 • Thông báo số 40/HĐCDGSNN ngày 07/4/2016 về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (08/04/2016)
 • Hướng dẫn việc kê khai các bài báo khoa học, sách và thẩm định hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (06/03/2016)
 • Các biểu mẫu dùng cho đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (20/02/2016)
 • Thông báo số 149/HVN-TCCB ngày 29/01/2016 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (30/01/2016)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (648 lượt)

  Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ (490 lượt)

  Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (826 lượt)

  Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (925 lượt)

  Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào? (527 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4841 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2553 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3684 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4816 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3115 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn